"another day" in het Nederlands

EN

"another day" - vertaling Nederlands

EN

another day

volume_up
These questions are often put to the Commission as well, but that is for another day.
Deze vragen worden vaak ook aan de Commissie gesteld, maar dan op een andere dag.
I believe that it should have been scheduled for another day and another time.
Ik vind dat deze tekst op een andere dag en op een ander tijdstip gepland had moeten worden.
* die we naar een andere dag wijzen *

Voorbeeldzinnen voor "another day" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThese questions are often put to the Commission as well, but that is for another day.
Deze vragen worden vaak ook aan de Commissie gesteld, maar dan op een andere dag.
EnglishI believe that it should have been scheduled for another day and another time.
Ik vind dat deze tekst op een andere dag en op een ander tijdstip gepland had moeten worden.
EnglishThat would be to put off the governments ' lack of capacity and willingness for yet another day.
Zo wordt de regeringen juist geen stimulans geboden om snel tot actie over te gaan.
EnglishSo the climbers passed him by, and Beck lay there for a day, a night and another day, in the snow.
Dus de klimmers gingen hem voorbij, en Beck lag daar een dag, een nacht en nog een dag in de sneeuw.
EnglishThe Union cannot continue another day as an economic giant and a social, political and cultural dwarf.
De Unie mag niet langer een economische reus en een sociale, politieke en culturele dwerg blijven.
EnglishI was tempted to reply in kind, but I shall resist that and leave that for another day.
Ik had even de neiging in dezelfde stijl te antwoorden, maar ik zal de verleiding weerstaan en dat een andere keer doen.
EnglishWe can discuss alternatives in another talk, perhaps one day, but this is our driving force.
We kunnen alternatieven bespreken in een andere talk, misschien over een tijdje. ~~~ Maar dit is wat ons voortdrijft.
EnglishThat will be for another day as far as I am concerned.
Wat mij betreft, komen deze een andere keer ter sprake.
EnglishThe rule seems to be: another day, another quango.
De regel lijkt te zijn: een nieuwe dag, een nieuwe quango.
EnglishFinal status discussions are for another day.
Gesprekken over de uiteindelijke status komen later wel.
EnglishThe reforms for which we have striven have now been set in motion; they must not be put off to another day.
De hervormingen die worden nagestreefd en waarmee een begin is gemaakt, mogen niet op de lange baan worden geschoven.
EnglishTechnicalities apart, Mr President, yesterday was another day of tragedy in Baghdad with dozens of people killed.
Maar afgezien van de mijnheer de Voorzitter, was het gisteren weer een zwarte dag voor Bagdad, met tientallen doden.
EnglishThis cannot be allowed to go on for another day.
EnglishAs for the Structural Funds, certain examples could be mentioned but I will leave this for another day.
Wat de structuurfondsen betreft, zou ik u enkele interessante voorbeelden kunnen geven, maar dat bewaar ik voor een andere keer.
EnglishI would say to you that tomorrow is another day.
EnglishSo here's to another day at the office.
EnglishBut that is a detail for another day.
EnglishAn important key insight that we learned about meetings is that people pack them in one after another, disruptive to the day.
Een belangrijk inzicht dat we opdeden over vergaderingen is dat mensen de ene na de andere inplannen, de hele dag verstorend.
English* That point me to another day *
EnglishSo it's just become another day.

Vergelijkbare vertalingen voor "another day" in Nederlands

day zelfstandig naamwoord
another bijvoeglijk naamwoord
good day tussenwerpsel
every other day bijwoord
field day zelfstandig naamwoord
off day zelfstandig naamwoord
Dutch
another man zelfstandig naamwoord
call it a day werkwoord
holy day zelfstandig naamwoord
back in the day bijwoord
working day zelfstandig naamwoord
Dutch
the other day bijvoeglijk naamwoord
Dutch
every day bijwoord