EN

anonymity {zelfstandig naamwoord}

volume_up
But seriously, this issue on anonymity is -- I mean, you made the case there.
Maar serieus, die kwestie van anonimiteit is -- ik bedoel, je hebt je pleidooi gehouden.
This could not have happened if her anonymity had been preserved.
Dit zou niet zijn gebeurd als haar anonimiteit gehandhaafd was.
Mr Florenz also raised the question of anonymity.
De heer Florenz heeft het ook gehad over anonimiteit, en daar ben ik blij om.

Voorbeeldzinnen voor "anonymity" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishBut seriously, this issue on anonymity is -- I mean, you made the case there.
Maar serieus, die kwestie van anonimiteit is -- ik bedoel, je hebt je pleidooi gehouden.
EnglishWe do not expect you to do that because we need anonymity in that area.
Dat verwachten we niet van u, omdat er op dat gebied anonimiteit moet zijn.
EnglishIn the way the directive has been drawn up, all attempts to maintain anonymity have been blocked.
In de artikelen van de richtlijn wordt ook elke poging tot anonimiteit verijdeld.
EnglishI am all in favour of anonymity, so that no names are mentioned, as in the USA.
Ik ben een voorstander van anonimiteit, dus hoeven er geen namen genoemd te worden zoals in de VS gebeurt.
EnglishThe individual's responsibility should not disappear in the anonymity of large institutions.
De verantwoordelijkheid van individuen mag niet verdwijnen in de anonimiteit van grote instituties.
EnglishThis could not have happened if her anonymity had been preserved.
Dit zou niet zijn gebeurd als haar anonimiteit gehandhaafd was.
English. – The lifting of the anonymity of sperm donors is the least controversial point in this proposal.
Het minst omstreden in dit voorstel is dat de anonimiteit van zaadceldonoren wordt opgeheven.
EnglishMr Florenz also raised the question of anonymity.
De heer Florenz heeft het ook gehad over anonimiteit, en daar ben ik blij om.
EnglishFor that reason, anonymity must be ensured when data are passed on.
Daarom mogen gegevens alleen naamloos worden doorgegeven.
EnglishHere are the guards with the symbols of power and anonymity.
Hier zijn de bewakers met de symbolen van macht en anonimiteit.
EnglishThe aim must be to remove the anonymity of meat.
Hiermee moet het vlees uit de sfeer van de anonimiteit worden gehaald.
EnglishThere are technical difficulties concerned with consent by donors, and anonymity of donors.
Er bestaan technische problemen ten aanzien van het verlenen van toestemming door donoren en de anonimiteit van die donoren.
EnglishI am also very pleased with the new wording in relation to the protection of the anonymity of the donor.
Ik ben ook heel blij met de nieuwe formulering met betrekking tot de bescherming van de anonimiteit van de donor.
EnglishSecondly, it is, in our opinion, important for the anonymity of those who report incidents to be protected.
Ten tweede vinden wij het van belang dat de anonimiteit van degene die over incidenten rapporteert beschermd wordt.
EnglishI can even see agreement being reached on the anonymity of the Minutes of the European Central Bank.
Zelfs over de notulen van de Europese Centrale Bank in een geanonimiseerde vorm zie ik wel overeenstemming tot stand komen.
EnglishWe must remove meat from anonymity, for that is the most effective way of improving safety and quality.
Wij moeten vlees uit de anonimiteit halen, dat is de meest effectieve manier om de veiligheid en kwaliteit te verbeteren.
EnglishThis anonymity leads to discomfort and unrest.
Deze anonimiteit leidt tot onbehagen en onrust.
EnglishPilots, for example, will only volunteer this information if confidentiality and anonymity are guaranteed.
Piloten bijvoorbeeld zullen deze alleen vrijwillig melden wanneer de vertrouwelijkheid en de anonimiteit gegarandeerd is.
EnglishAnonymity is another important issue.
Een ander belangrijk vraagstuk is de anonimiteit.
EnglishBlood donations must therefore remain based on the principles of free consent, anonymity and benevolence.
Het afstaan van bloed moet dus gebaseerd blijven op de beginselen van vrijwilligheid, anonimiteit en het ontbreken van een vergoeding.

Synoniemen (Engels) voor "anonymity":

anonymity
anonymous
English
anonym