"to annunciate" in het Nederlands

EN

"to annunciate" - vertaling Nederlands

Synoniemen (Engels) voor "Annunciation":

Annunciation
Annunciation Day