"annum" in het Nederlands

EN

"annum" - vertaling Nederlands

NL
EN

annum {zelfstandig naamwoord}

volume_up
annum (ook: vintage, year)
All that costs the airlines some two thousand million euros per annum.
Dat kost de luchtvaartmaatschappijen bijna twee miljard euro per jaar.
There are some 548, 000 tobacco-related deaths per annum in Europe.
Per jaar overlijden er in Europa ongeveer 548.000 mensen aan de gevolgen van roken.
The target 1 % per annum in additional savings will be tough.
Het doel van 1 procent per jaar aan extra besparingen is ingrijpend.

Voorbeeldzinnen voor "annum" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe World Bank predicts a huge growth spurt of 5 % per annum if they do so.
De Wereldbank voorspelt in dat geval een forse groeispurt van 5 procent per jaar.
EnglishDuring the same period, the country suffered inflation rates of up to 15 000 % per annum.
In dezelfde periode liep het inflatiepercentage bovendien op tot 15.000 % per jaar.
EnglishMerely in terms of medical expenses it costs between 200 and 600 billion euros per annum.
Alleen al aan ziektekosten zijn wij hierdoor 200 tot 600 miljard euro per jaar kwijt.
EnglishIf enlargement were to fail, the Austrian economy would lose EUR 270 million per annum.
Zonder de uitbreiding zou de Oostenrijkse economie jaarlijks 270 miljoen euro mislopen.
EnglishOne per cent of the GDP per annum is too much of a strain for my country.
Voor mijn land is 1% van het bruto binnenlands product per jaar een te zware inspanning.
EnglishThere are some 548, 000 tobacco-related deaths per annum in Europe.
Per jaar overlijden er in Europa ongeveer 548.000 mensen aan de gevolgen van roken.
EnglishThe financial contribution paid in return will be EUR 350 000 per annum.
De financiële tegenprestatie bedraagt jaarlijks ongeveer 350.000 euro.
EnglishAll that costs the airlines some two thousand million euros per annum.
Dat kost de luchtvaartmaatschappijen bijna twee miljard euro per jaar.
EnglishLiner growth for example has been almost 7 % per annum throughout the world over the past ten years.
In de lijnvaart hebben wij de jongste tien jaar bijna 7 % groei per jaar gekend.
EnglishAustria spends over EUR 30 million per annum on promoting films.
Oostenrijk besteedt jaarlijks meer dan 30 miljoen euro aan filmpromotie.
EnglishThat is a subsidy per annum of around ECU 200, 000 per vessel.
Dat komt neer op een subsidie van circa 200.000 ecu per schip per jaar.
EnglishIt is to be expected that capacity will increase to 160 billion cubic metres per annum by 2010.
Verwacht wordt dat de capaciteit voor 2010 zal toenemen tot 160 miljard kubieke meter per jaar.
EnglishThe target 1 % per annum in additional savings will be tough.
Het doel van 1 procent per jaar aan extra besparingen is ingrijpend.
EnglishIn the last ten years the number of petitions has doubled from 500 to over 1, 000 per annum.
In de afgelopen tien jaar is het aantal verzoekschriften verdubbeld van 500 naar ruim 1000 per jaar.
EnglishThat costs traders some ECU 2.3 billion per annum.
Voor de handel bedragen de kosten daarvan ongeveer 2, 3 miljard ecu per jaar.
EnglishThat would be worth some GBP 14 billion or EUR 20 billion per annum.
Daarmee zou een bedrag gemoeid zijn van ongeveer 14 miljard Britse ponden of 20 miljard euro per jaar.
EnglishThe current capacity of existing facilities amounts to some 60 billion cubic metres per annum.
De huidige capaciteit van de bestaande installaties bedraagt circa 60 miljard kubieke meter per jaar.
EnglishMankind spends EUR 1 000 billion per annum on arms and EUR 60 billion on development aid.
De mensheid geeft jaarlijks 1 000 miljard euro uit aan bewapening en 60 miljard euro aan ontwikkelingshulp.
EnglishA 1 % per annum improvement would be very easy to achieve.
Een verbetering van 1% per jaar is wel erg gemakkelijk haalbaar.
EnglishThe premium works out at between ECU 17 and 25 per annum.
Uiteindelijk bedraagt de premie tussen 17 en 25 ecu op jaarbasis.

Synoniemen (Engels) voor "per annum":

per annum