EN

to annul [annulled|annulled] {overgankelijk werkwoord}

volume_up
Assuming I have read the judgment that annuls the advertising directive correctly, we must verify whether there is a European market for tobacco products.
Als ik het arrest dat de reclamerichtlijn annuleert goed gelezen heb dan moet worden nagegaan of er een Europese markt voor tabaksproducten bestaat.
In other words in order to annul a regulation or amend it, it would have been necessary for the Commission at some time in 1995 and according to legal procedures to present a proposal.
Dat wil zeggen, om een verordening te annuleren of te veranderen had de Commissie in de loop van 1995 overeenkomstig de wettelijke procedures een voorstel moeten indienen.
to annul
to annul

Voorbeeldzinnen voor "to annul" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt is not therefore possible for the Court to annul the directive partially
Het is voor het Hof dus niet mogelijk om de richtlijn ten dele nietig te verklaren. "
EnglishOn that occasion you had not drawn up any plan to annul a European policy on tourism because the Constitution had not yet been approved.
Bij die gelegenheid heeft u het er op geen enkele wijze over gehad dat mogelijk moest worden afgezien van een Europees toerismebeleid omdat de Grondwet nog niet was goedgekeurd.
EnglishI do, however, profoundly regret the Czech Republic's failure to annul the expulsion decrees and, in particular, the Immunity Act, which is contrary to every principle of law.
Ik betreur evenwel ten zeerste dat Tsjechië de Bene?-decreten, en in het bijzonder de onrechtmatige strafvrijstellingswet, niet ongedaan heeft gemaakt.
EnglishNo one, not even the People's Republic of China, is entitled to restrict human rights on the basis of their own philosophy or culture, let alone annul those rights.
Niemand, ook niet de Volksrepubliek China, heeft het recht de mensenrechten overeenkomstig zijn eigen filosofie of zijn eigen cultuur te beperken of zelfs buiten werking te stelling.
EnglishWe are currently seeing a sought-after partner of all the Western governments shamelessly presuming the right to annul election results that do not suit him.
We zien momenteel hoe een gewilde gesprekspartner van alle regeringen in het Westen zich zonder gêne het recht toeëigent om verkiezingsuitslagen die hem niet aanstaan ongeldig te laten verklaren.
EnglishIn other words in order to annul a regulation or amend it, it would have been necessary for the Commission at some time in 1995 and according to legal procedures to present a proposal.
Dat wil zeggen, om een verordening te annuleren of te veranderen had de Commissie in de loop van 1995 overeenkomstig de wettelijke procedures een voorstel moeten indienen.
EnglishThis judgment acknowledges that the Commission, with Parliament ’ s support, was right to annul the framework decision on environmental protection via criminal law.
Deze uitspraak bevestigt dat de Commissie juist heeft gehandeld toen ze met de steun van het Parlement het kaderbesluit over de bescherming van het milieu met strafrechtelijke middelen aanvocht.

Synoniemen (Engels) voor "annulment":

annulment