"annual statement" in het Nederlands

EN

"annual statement" - vertaling Nederlands

EN

annual statement {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. financiën
annual statement

Voorbeeldzinnen voor "annual statement" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe Court has produced an annual Statement of Assurance since the 1994 budgetary year.
De Rekenkamer heeft vanaf het begrotingsjaar 1994 jaarlijks een verklaring van betrouwbaarheid opgesteld.
EnglishAnnual report and statement of assurance by Court of Auditors for the 1996 general budget
Jaarverslag en verklaring van betrouwbaarheid door de Rekenkamer met betrekking tot de algemene begroting voor 1996
EnglishThe Commission now produces an annual policy statement, and the Council makes decisions on guidelines.
De Commissie legt op dit moment een annual policy statement af en de Raad neemt besluiten over richtsnoeren.
EnglishThe next item is the presentation of the annual report and statement of assurance for the 1996 general budget.
Aan de orde is de toelichting op het jaarverslag en de verklaring van betrouwbaarheid met betrekking tot de algemene begroting voor het begrotingsjaar 1996.
EnglishAn annual verification of the statement would therefore be more appropriate than a verification every third year, as in the majority of cases.
Daarom is een jaarlijkse validering van de audit beter dan een controle eens in de drie jaar, zoals in de meeste gevallen gebeurt.
EnglishWe in the Committee on Budgetary Control do that on the basis of a report from the Court of Auditors and the Commission's annual financial statement.
Wij van de Commissie begrotingscontrole doen dat op basis van een verslag van de Rekenkamer en de jaarrekening van de Commissie.
EnglishThe Commission's annual policy statement has promised a further review of the RELEX Directorate-General's cooperation and efficiency.
In het Annual policy statement van de Commissie is er nog een herziening van de samenwerking en effectiviteit van het Directoraat-generaal Relex toegezegd.

Vergelijkbare vertalingen voor "annual statement" in Nederlands

annual bijvoeglijk naamwoord
statement zelfstandig naamwoord
annual report zelfstandig naamwoord
financial statement zelfstandig naamwoord
income statement zelfstandig naamwoord
annual account zelfstandig naamwoord
annual return zelfstandig naamwoord
annual revenue zelfstandig naamwoord
bank statement zelfstandig naamwoord
annual interview zelfstandig naamwoord
account statement zelfstandig naamwoord