"annual plan" in het Nederlands

EN

"annual plan" - vertaling Nederlands

EN

annual plan {zelfstandig naamwoord}

volume_up
annual plan
volume_up
jaarplan {het}

Voorbeeldzinnen voor "annual plan" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe Commission was invited to submit proposals for a multi-annual recovery plan.
De Commissie werd uitgenodigd voorstellen in te dienen voor een meerjarig herstelprogramma.
EnglishA multi-annual plan should also be adopted by the Community.
Ook dient door de Gemeenschap een meerjarenplan aangenomen te worden.
EnglishSomehow or other, the Commission has honoured its commitment to propose a multi-annual plan for the Balkans.
De Commissie heeft uiteindelijk voldaan aan haar belofte om een meerjarenprogramma voor de westelijke Balkan voor te stellen.
EnglishFirst a draft decision for a multi-annual Community action plan on promoting safe use of the Internet.
Het eerste voorstel betreft een ontwerpbesluit voor een meerjarenactieplan van de Gemeenschap om het veilige gebruik van Internet te bevorderen.
EnglishDespite all these fine promises, they fail to deliver and to incorporate them in the annual spending plan.
Alle mooie beloftes ten spijt moeten zij nu ook eens de daad bij het woord voegen en deze beloftes tot uiting laten komen in de jaarlijkse uitgaven.
EnglishDiscussions on this at the next multi-annual plan must also form part of the agreement we will be concluding with the Council.
Daarover discussiëren tijdens het volgende meerjarenplan moet ook mee deel uitmaken van het akkoord dat wij met de Raad zullen sluiten.
EnglishOne means of improving equality is to have all companies and public institutions produce an annual equality plan.
Een manier om gelijkheid te bevorderen is dat in alle ondernemingen en openbare instellingen jaarlijks een plan voor gelijke kansen wordt opgesteld.
EnglishAmendment No 12 provides that the solvent management plan should be done every three years, which appears far more understandable and more easily applicable than to request an annual management plan.
In amendement 12 wordt de duur van het beheersplan voor oplosmiddelen op drie jaar gebracht, want dat kan waarschijnlijk gemakkelijker toegepast worden en is logischer dan een jaarlijks beheersplan.

Vergelijkbare vertalingen voor "annual plan" in Nederlands

annual bijvoeglijk naamwoord
plan zelfstandig naamwoord
to plan werkwoord