EN

annoyance {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "annoyance" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThere was a certain annoyance because three Member States had met together.
Er waren bepaalde irritaties ontstaan, omdat drie lidstaten bij elkaar gekomen zijn.
EnglishI should like to express my annoyance at the fuss just made by Mrs Van der Laan.
Ik wil mijn ergernis uiten over het misbaar dat net gemaakt is door mevrouw Van der Laan.
EnglishBut these visits never took place, which accounts for part of our annoyance.
Maar geen van hen is op onze uitnodiging ingegaan en precies daaruit is ons ongenoegen voortgevloeid.
EnglishDuring the process of making these films I found myself taking photographs, often much to the annoyance of the video cameramen.
Tijdens het filmproces sloeg ik aan het fotograferen, vaak tot ongenoegen van de cameramensen.
EnglishMr President, to some people ’ s annoyance it would seem, there has been press freedom in Spain for a long time.
-- Mijnheer de Voorzitter, we hebben in Spanje, ook al vinden sommigen dat maar lastig, al sinds lang persvrijheid.
EnglishThat means that, whatever happens, some new thing will be needed – I say ‘ thing’ to avoid words that cause annoyance.
Dat betekent dat we, hoe dan ook, een nieuw ding nodig hebben - ik zeg " ding " om woorden die ergernis wekken te vermijden.
Englishto be an annoyance to sb
EnglishOur annoyance was dispelled by an unequivocal statement by the President-in-Office of the Council, Mr Dini, before Parliament in Brussels.
Aan deze irritaties kon een einde worden gemaakt door de ondubbelzinnige verklaring die Raadsvoorzitter Dini te Brussel in het Parlement aflegde.
EnglishFollowing the successful liberalisations of the 1990s, postal services, electricity and gas are now trying to escape the annoyance of competition again.
Na de successen die in de jaren negentig op het gebied van liberalisering zijn behaald, wordt nu gepoogd om de terreinen post, stroom en gas weer aan die vervelende concurrentie te onttrekken.
EnglishBut it does mean persisting in the face of their inevitable annoyance when, for example, we want them to explain things to us in language that we can actually understand.
Maar het betekent wel dat we moeten volhouden tegenover hun onvermijdelijke dikdoenerij als, bijvoorbeeld, we willen dat zij ons iets uitleggen in een taal die we ook echt begrijpen.