"Anna" in het Nederlands

EN

"Anna" - vertaling Nederlands

volume_up
Anna {eigenn.}
NL
NL

"Anna" - vertaling Engels

volume_up
Anna {eigenn.}
EN
EN

Anna {eigennaam}

volume_up
Anna (ook: Ann)
Mr President, the murder of Anna Politkovskaya is a threefold tragedy.
- Mijnheer de Voorzitter, de moord op Anna Politkovskaja is een drievoudige tragedie.
And another piece for the art directors' club is "Anna Rees" casting long shadows.
Nog een stuk voor de art director's club is "Anna Rees" die lange schaduwen werpt.
The conflicts relating to nationality are also connected with Anna Politkovskaja’ s murder.
De nationaliteitsconflicten houden ook verband met de moord op Anna Politkovskaja.
NL

Anna {eigennaam}

volume_up
Anna
- Mijnheer de Voorzitter, de moord op Anna Politkovskaja is een drievoudige tragedie.
Mr President, the murder of Anna Politkovskaya is a threefold tragedy.
Nog een stuk voor de art director's club is "Anna Rees" die lange schaduwen werpt.
And another piece for the art directors' club is "Anna Rees" casting long shadows.
De nationaliteitsconflicten houden ook verband met de moord op Anna Politkovskaja.
The conflicts relating to nationality are also connected with Anna Politkovskaja’ s murder.

Voorbeeldzinnen voor "Anna" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd another piece for the art directors' club is "Anna Rees" casting long shadows.
Nog een stuk voor de art director's club is "Anna Rees" die lange schaduwen werpt.
EnglishThe journalist Anna Politkovskaya told us what you did not wish to see or hear.
De journalist Anna Politikovskaya heeft ons verteld wat u niet hebt willen zien of horen.
EnglishI would also like to emphasise the importance of the work of the Anna Lindh Foundation.
Ik wil ook het belang van de activiteiten van de Stichting Anna Lindh onderstrepen.
EnglishFollowing the murder of Anna Politkovskaja, this should at last be obvious to everyone.
Na de moord op Anna Politkovskaja moet dit nu eindelijk voor iedereen duidelijk zijn.
EnglishThe conflicts relating to nationality are also connected with Anna Politkovskaja’ s murder.
De nationaliteitsconflicten houden ook verband met de moord op Anna Politkovskaja.
EnglishMr President, the murder of Anna Politkovskaya is a threefold tragedy.
- Mijnheer de Voorzitter, de moord op Anna Politkovskaja is een drievoudige tragedie.
English   – Madam President, Anna Politkovskaya knows why she is dead.
- Mevrouw de Voorzitter, Anna Politkovskaja weet waarom ze dood is.
EnglishThe death of Anna Politkovskaya was not planned and so we could not plan our reaction to it.
De dood van Anna Politkovskaja was niet gepland, en daarom kunnen wij onze reactie daarop ook niet plannen.
EnglishMy colleague, Anna Terrón, has said that this report is naïve.
Mijn collega Anna Terrón noemde dit verslag naïef.
EnglishI am very familiar with the project and support all the work carried out by Commissioner Anna Diamantopoulou to date.
Het beleid van commissaris Diamantopoulou ken ik heel goed en tot nu toe kan ik ermee instemmen.
EnglishFar be it from me to fail to say hello to Wilmya, or to wish Anna good evening, or Ilona or Michèle.
Ik had volstrekt niet de bedoeling Wilmya niet te begroeten of Anna, Ilona en Michèle geen goede avond te wensen.
EnglishIt is, however, also essential, as Anna Van Lancker has already said, to have specific, measurable benchmarks for the guidelines.
Zoals mevrouw Van Lancker al zei, zijn ook bindende doelstellingen voor de richtsnoeren onontbeerlijk.
EnglishIt was with this aim in view that the Anna Lindh Foundation for the Dialogue between Cultures was established last year.
Met dit doel voor ogen werd het afgelopen jaar de Anna Lindh-stichting voor de interculturele dialoog opgericht.
EnglishThere is also the establishment of the Anna Lindh Foundation to encourage dialogue between cultures and civilisations.
Bovendien hebben we de Stichting Anna Lindh opgericht om de dialoog tussen de culturen en de beschavingen te bevorderen.
EnglishIt was with sadness and indignation that I received the news of the murder of the Russian journalist Anna Politkovskaya.
Met verdriet en verontwaardiging heb ik het bericht ontvangen van de moord op de Russische journaliste Anna Politkovskaja.
EnglishIt is obvious that discussions such as that we are having today, in relation to the case of Anna Politkovskaya, will always be emotional affairs.
Het is duidelijk dat in een debat zoals dit, over de zaak-Politkovskaja, altijd emoties doorklinken.
EnglishMr President, thank you for making this statement on the occasion of the murder of the Russian journalist Anna Politkovskaya.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil u bedanken voor deze verklaring over de moord op de Russische journaliste Anna Politkovskaja.
EnglishMadam President, I think the best way to honour Anna Politkovskaya’ s work is to read her book, as Mr Watson has indicated.
- Mevrouw de Voorzitter, de beste manier om eer te bewijzen aan Anna Politkovskaja is haar boek te lezen, zoals de heer Watson aangaf.
EnglishThe death of Anna Nicole Smith.
EnglishAnd I guess they were hard up for teachers because the supervisor, her name was Anna Aro, said I had the job teaching gifted children.
Waarschijnlijk hadden ze te weinig leraren, want de supervisor, ze heette Anna Aro, zei dat ik de klas met hoogbegaafde kinderen kreeg.