"animation" in het Nederlands

EN

"animation" - vertaling Nederlands

EN

animation {zelfstandig naamwoord}

volume_up
animation
What is it about animation, graphics, illustrations, that create meaning?
Wat is het in animatie, grafieken, illustraties, dat betekenis creëert?
I’m working a lot with motion and animation, and also I'm an old DJ and a musician.
Ik werk veel met beweging en animatie en ik was vroeger ook DJ en muzikant.
But we really wanted to prove that you could tell stories completely different in animation.
Maar we wilden bewijzen dat je verhalen helemaal anders kon vertellen met animatie.

Voorbeeldzinnen voor "animation" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishEmily: Image Metrics is a markerless, performance-driven animation company.
(Emily) "Image Metrics is een onafhankelijk, prestatiegedreven animatiebedrijf.
EnglishI’m working a lot with motion and animation, and also I'm an old DJ and a musician.
Ik werk veel met beweging en animatie en ik was vroeger ook DJ en muzikant.
EnglishSo there it is, 50 years later, sitting there -- sort of suspended animation.
Dus daar is het, 50 jaar later, in die doos. ~~~ Soort van schijndood.
EnglishBut we really wanted to prove that you could tell stories completely different in animation.
Maar we wilden bewijzen dat je verhalen helemaal anders kon vertellen met animatie.
EnglishWhat is it about animation, graphics, illustrations, that create meaning?
Wat is het in animatie, grafieken, illustraties, dat betekenis creëert?
EnglishBut if you have them in suspended animation, and move them into the cold, they're all alive.
Maar als je ze schijndood maakt, en ze aan kou blootstelt, dan overleven ze allemaal.
EnglishWe specialize in high-quality facial animation for video games and films.
We zijn gespecialiseerd in hoge kwaliteit gezichtsanimatie voor videospelletjes en films."
EnglishImage Metrics is a markerless, performance-driven animation company.
"Image Metrics is een onafhankelijk, prestatiegedreven animatiebedrijf.
EnglishI'm talking about the concept of using suspended animation to help people out in trauma.
Ik heb het over de mogelijkheid om de schijndood te gebruiken om zwaargewonde mensen te helpen
EnglishIt brings together image and text and animation and sound and touch.
Het brengt beeld en tekst samen en animatie, geluid en aanraking.
EnglishAnd I thought that epitomized perfectly what everybody thought animation had to be at the time.
Ik dacht dat dat perfect belichaamde wat iedereen dacht dat animatie moest zijn, toentertijd.
EnglishSo then there's also my favorite example of suspended animation. ~~~ This is Sea-Monkeys.
En dan is er ook nog mijn favoriete voorbeeld van schijndood.
EnglishAnd we're going to go down into the Axial Seamount using animation.
We gaan afdalen in de Axial Seamount met behulp van animatie.
EnglishNow, usually when I mention suspended animation, people will flash me the Vulcan sign and laugh.
Meestal als ik de term schijndood noem laten mensen me de Vulcan-groet zien en beginnen te lachen.
EnglishAnd this resulted in the first soft-surface character, CG animation that was ever in a movie.
En dit resulteerde in het eerste 'soft surface' karakter, CG animatie, die ooit in een film had gezeten.
EnglishThis animation from my friends at Proton Studios shows looking at the Big Bang from the outside.
Deze animatie van mijn vrienden bij Proton Studios laat ons van de buitenkant naar de Oerknal kijken.
EnglishI'm going to talk to you today about my work on suspended animation.
Ik spreek vandaag over mijn werk aan de schijndood.
EnglishAnd this animation here shows you one example of the techniques that we use, called adaptive optics.
Deze animatie hier laat een voorbeeld zien van de technieken die we gebruiken, genaamd 'adaptive optics'.
EnglishAnd this precise oxygen concentration, 10 parts per million, that caused suspended animation, is conserved.
En deze exacte zuurstofconcentratie, 10 delen per miljoen, die schijndood veroorzaakt, is blijvend.
EnglishAs you know, an animation is a series of images.
Zoals jullie weten, is een animatie een serie afbeeldingen.