Voorbeeldzinnen voor "to animate" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishBecause we had found a way to de-animate a mammal, and it didn't hurt it.
Want we hadden een manier om een zoogdier te deanimeren. ~~~ Zonder dat het pijn doet.
EnglishAnd it's too cerebral to animate guts and hearts and behavior when the going gets rough.
En het is te verstandelijk om de harten, de moed of het gedrag op te krikken als het leven zwaar is.
EnglishIt is the process by which animals de-animate, appear dead and then can wake up again without being harmed.
Het is het proces waarmee dieren deanimeren, dood lijken, en dan wakker kunnen worden zonder letsel.
EnglishAnd the idea was to have me record some of my poems and then they would find animators to animate them.
Het idee was dat ik een aantal van mijn gedichten zou opnemen. ~~~ Zij zouden animators zoeken om ze te animeren.
EnglishSo the next process was then to animate her.
Dus het volgende proces bestond uit het animeren van haar.
EnglishAnd one of the crucial points is to make them searchable, and then people can use the different design tool to animate it there.
Eén van de cruciale punten is ze doorzoekbaar maken.
EnglishI can animate the lines.
EnglishIt doesn't animate them.
EnglishAnd, in addition to the coarse-scale geometry, they also used all of that detail to create a set of what are called "displacement maps" that animate as well.
En, bovenop de grofschalige geometrie, hebben ze ook al die details gebruikt om een set zogenaamde "verplaatsingskaarten" te maken die ook meedoen in de animatie.
EnglishI feel an obligation to animate and humanize these spaces continually in order to preserve their memories in a creative way -- before they're lost forever.
Ik voel een verplichting deze ruimtes voortdurend tot leven te brengen en te vermenselijken om hun herinnering op een creatieve manier te bewaren vóórdat ze voorgoed verloren zijn.