"animal welfare" in het Nederlands

EN

"animal welfare" - vertaling Nederlands

EN

animal welfare {zelfstandig naamwoord}

volume_up
animal welfare
animal welfare
volume_up
dierenwelzijn {het}
On the contrary, it seeks to make trade subject to standards for animal welfare.
Ze onderwerpt de handel daarentegen aan normen voor dierenwelzijn.
Irish farmers have always operated the highest standards of animal welfare.
De Ierse landbouwers hebben altijd de hoogste normen van dierenwelzijn toegepast.
First, the improvement of animal welfare is a continuous process.
Ten eerste: verbetering van dierenwelzijn is een continu proces.

Voorbeeldzinnen voor "animal welfare" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishYour commercial interests have won the day over Mrs Bjerregaard's animal welfare.
Uw handelsbelangen hebben gewonnen van het dierenwelzijn van mevrouw Bjerregaard.
EnglishAnimal welfare organizations and others have also demanded tougher measures.
Dierenbeschermingsorganisaties en anderen hebben ook hardere maatregelen geëist.
EnglishI am in favour of animal welfare, and let me assure you that farmers are too.
Ik ben voor dierenwelzijn, en ik kan u verzekeren dat de boeren dat ook zijn.
EnglishThis would be a retrograde step, with dire consequences for animal welfare.
Dit zou een stap terug zijn, met nadelige gevolgen voor het welzijn van dieren.
EnglishIrish farmers have always operated the highest standards of animal welfare.
De Ierse landbouwers hebben altijd de hoogste normen van dierenwelzijn toegepast.
EnglishMany animal welfare groups that are very concerned about this have contacted me.
Ik ben benaderd door veel dierenwelzijnsorganisaties die hier zeer ongerust over zijn.
EnglishI reject the argument that animal welfare has nothing to do with food safety.
Ik verwerp het argument dat dierenwelzijn niets met voedselveiligheid te maken heeft.
EnglishThis takes us back to the relationship between animal welfare and cost.
Dan komen we weer terug op de samenhang tussen bescherming van dieren en kosten.
EnglishWe all know that animal welfare is an incredibly difficult issue in the WTO.
Wij weten allemaal dat dierenwelzijn in de WTO een ongelooflijk moeilijk onderwerp is.
EnglishWe cannot promote animal welfare that is at the expense of our safety.
We kunnen geen dierenwelzijn bevorderen, die ten koste van onze veiligheid gaat.
EnglishI have also backed amendments calling for stronger animal welfare protection.
Ik heb ook de amendementen gesteund die voor een betere bescherming van dieren pleiten.
EnglishIn my opinion, this draft report addresses many issues and not simply animal welfare.
Mijns inziens gaat dit verslag over heel veel zaken en niet zozeer over dierenwelzijn.
EnglishWe also think that quality is animal welfare and concern for the environment.
Wij vinden dat kwaliteit ook te maken heeft met dierenwelzijn en milieu.
EnglishWe advise that this be done through animal welfare measures regarding poultry.
We raden aan dit te doen via de dierwelzijnsmaatregelen voor pluimvee.
EnglishThe next item is the statements by the Council and the Commission on animal welfare.
Aan de orde zijn de verklaringen van de Raad en de Commissie over het welzijn van dieren.
EnglishAnimal welfare forms an essential part of this quality which extends from farm to fork.
Dierenwelzijn is een wezenlijk onderdeel van die kwaliteit die reikt van boer tot bord.
EnglishWe are committed to the safety of the public and to animal welfare.
We zetten ons in voor de veiligheid van de consument en het welzijn van het dier.
EnglishOn the contrary, it seeks to make trade subject to standards for animal welfare.
Ze onderwerpt de handel daarentegen aan normen voor dierenwelzijn.
EnglishIn the EU, there is otherwise a lot about the need to improve animal welfare.
Binnen de EU wordt normaliter veel gesproken over het verbeteren van het welzijn van dieren.
EnglishThe enforcement of our existing laws on animal welfare is far too patchy.
De handhaving van onze bestaande wetgeving voor dierenwelzijn is veel te fragmentarisch.

Vergelijkbare vertalingen voor "animal welfare" in Nederlands

welfare zelfstandig naamwoord
animal zelfstandig naamwoord
animal bijvoeglijk naamwoord
animal nature zelfstandig naamwoord
animal farm zelfstandig naamwoord
animal breeding zelfstandig naamwoord
animal cruelty zelfstandig naamwoord
animal food zelfstandig naamwoord
animal health zelfstandig naamwoord
animal life zelfstandig naamwoord
animal lover zelfstandig naamwoord
animal technician zelfstandig naamwoord
child welfare zelfstandig naamwoord
animal feed zelfstandig naamwoord