"animal testing" in het Nederlands

EN

"animal testing" - vertaling Nederlands

EN

animal testing {zelfstandig naamwoord}

volume_up
animal testing
Europeans will only allow animal testing if it is absolutely necessary.
De Europese bevolking wil alleen dierproeven toestaan bij absolute noodzaak.
As regards animal testing, the aims of the Commission and the Parliament are the same.
Met betrekking tot dierproeven zijn de doelen van de Commissie en het Parlement hetzelfde.
Animal testing should be carried out only in the absence of any alternatives.
Dierproeven zijn nu alleen nog maar toegestaan als er geen alternatief voor is.

Voorbeeldzinnen voor "animal testing" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnimal testing should be carried out only in the absence of any alternatives.
Dierproeven zijn nu alleen nog maar toegestaan als er geen alternatief voor is.
EnglishIt is our declared objective to bring to an end the era of animal testing.
Het is duidelijk dat we een einde willen maken aan het tijdperk van de dierproeven.
EnglishEuropeans will only allow animal testing if it is absolutely necessary.
De Europese bevolking wil alleen dierproeven toestaan bij absolute noodzaak.
EnglishAs regards animal testing, the aims of the Commission and the Parliament are the same.
Met betrekking tot dierproeven zijn de doelen van de Commissie en het Parlement hetzelfde.
EnglishAnd if it can be done while minimising animal testing, so much the better.
En als we daarbij de dierproeven tot een minimum kunnen beperken, is dat alleen maar beter.
EnglishThis report also raises the question of banning animal testing.
In dit verslag komt ook weer de vraag op of we dierproeven al dan niet moeten verbieden.
EnglishThe United Kingdom has already banned animal testing.
Het Verenigd Koninkrijk heeft reeds een verbod uitgesproken op het testen op dieren.
EnglishFirstly the abolition of animal testing in cosmetics.
In de eerste plaats het afschaffen van de dierproeven in de cosmetica.
EnglishThis is completely unacceptable since, as well as being extremely cruel, animal testing is crude and inefficient.
Dit is volkomen onacceptabel en ook zeer wreed; dierproeven zijn primitief en ondoelmatig.
EnglishThe Commission is well aware that the debate on animal testing is a very difficult and sensitive one.
De Commissie is zich ervan bewust dat het debat over dierproeven een zeer moeilijke en gevoelige kwestie is.
EnglishWe have made it quite clear that an animal testing ban within the European Union alone is insufficient.
Wij hebben flink benadrukt dat een verbod op dierproeven, alleen geldend binnen de Europese Unie, onvoldoende is.
EnglishThis is the purpose of the proposal that the Commission made in order to ban animal testing within the European Union.
Dit is de gedachte achter het voorstel van de Commissie om dierproeven binnen de Unie te verbieden.
EnglishThis will actually encourage more animal testing.
Dit zal aanmoedigen tot meer gebruik van dierproeven.
EnglishOf course, no one is in favour of animal testing.
Uiteraard is niemand voorstander van dierproeven.
EnglishNo other issue has taken Parliament so long to deal with as that of animal testing in the matter of cosmetic products.
Met geen enkel onderwerp is het Parlement zo lang bezig geweest als met dierproeven voor cosmetische producten.
EnglishTime taken for moving a molecule to marketplace, after all the human and animal testing, was 10 years, now it is 15 years.
Van concept naar product, na de proeven op dieren en mensen, was eerst tien jaar. ~~~ Nu duurt het 15 jaar.
EnglishA total ban on all animal testing would endanger the safety of cosmetics and therefore human health.
Een volledig verbod op dierproeven zou de veiligheid van cosmetische producten, en daarmee de menselijke gezondheid, in gevaar brengen.
EnglishA large number of alternatives to animal testing have been developed in order to translate the 3Rs principle into practice.
Er zijn tal van alternatieven voor dierproeven ontwikkeld, waarmee het principe van de 3 v's praktisch wordt ingevuld.
EnglishMany in the industry not only accept the need to end animal testing, but have also put their own resources to that end.
In de industrie zien velen niet alleen in dat dierproeven dienen te worden beëindigd, maar ze spannen zich daar ook voor in.
EnglishThe report supports endeavours to replace animal testing with alternative methods on the basis of further research.
Het verslag geeft steun aan de inspanningen om op basis van verder onderzoek dierproeven door alternatieve methoden te vervangen.

Vergelijkbare vertalingen voor "animal testing" in Nederlands

animal zelfstandig naamwoord
animal bijvoeglijk naamwoord
animal welfare zelfstandig naamwoord
animal nature zelfstandig naamwoord
animal farm zelfstandig naamwoord
animal breeding zelfstandig naamwoord
animal cruelty zelfstandig naamwoord
animal food zelfstandig naamwoord
animal health zelfstandig naamwoord
animal life zelfstandig naamwoord
animal lover zelfstandig naamwoord
animal technician zelfstandig naamwoord
animal feed zelfstandig naamwoord
animal protection zelfstandig naamwoord
animal protein zelfstandig naamwoord