"animal species" in het Nederlands

EN

"animal species" - vertaling Nederlands

EN

animal species {zelfstandig naamwoord}

volume_up
animal species
The African elephant is still a threatened animal species, according to the IUCN.
De Afrikaanse olifant is nog steeds een bedreigde diersoort, volgens de IUCN.
This will preserve the habitats of rare animal species at a relatively low cost.
Met relatief geringe kosten kunnen zo habitats van zeldzame diersoorten behouden blijven.
When we talk about endangered animal species, we should certainly support them.
Als wij spreken over bedreigde diersoorten, moeten wij die zeker beschermen.

Voorbeeldzinnen voor "animal species" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe African elephant is still a threatened animal species, according to the IUCN.
De Afrikaanse olifant is nog steeds een bedreigde diersoort, volgens de IUCN.
EnglishWhen we talk about endangered animal species, we should certainly support them.
Als wij spreken over bedreigde diersoorten, moeten wij die zeker beschermen.
EnglishThis will preserve the habitats of rare animal species at a relatively low cost.
Met relatief geringe kosten kunnen zo habitats van zeldzame diersoorten behouden blijven.
EnglishAs far as I know, London Zoo has even proved that it is possible, using another species of animal.
Bij mijn weten werd dat in de zoo van Londen bij een andere diersoort zelfs bewezen.
EnglishSpecies of animal are also missing from the Commission's proposal.
Verder ontbreken er bepaalde diersoorten in het Commissievoorstel.
EnglishIt has turned into a novel, a thriller, a thriller about leghold traps and 13 animal species.
Het is een hele roman geworden, maar dan wel een droevige, het droevige verhaal van de wildklemmen die dertien diersoorten aangaan.
English.– Who could disagree with the general idea of protecting wild animal species, some of which are in danger of extinction?
Wilde diersoorten beschermen waarvan sommige met uitsterven bedreigd worden: wie zou het daar niet mee eens zijn?
EnglishAs we have heard, the human body and certain plant varieties and animal species are not patentable.
Zoals andere collega's al hebben gezegd is de octrooiering van het menselijk lichaam verboden, evenals die van plantenvariëteiten en diersoorten.
EnglishThe principle of 'killing rather than vaccination ' or rather its opposite, should, in the EU, apply to all animal species.
Het principe ' doden in plaats van vaccineren? dan wel het omgekeerde principe zou voor alle diersoorten in de EU moeten gelden.
EnglishMr President, protecting animal and plant species which are threatened with extinction is about more than just preserving the natural riches.
Voorzitter, de bescherming van bedreigde dier- en plantensoorten is meer dan het behoud van de natuurlijke rijkdom.
EnglishIf the purpose of this Directive has been to introduce humane trapping standards for certain animal species, then that purpose has failed.
Als de richtlijn standaards wil invoeren voor een humane vangst van dieren met behulp van vallen, is ze haar doel voorbijgeschoten.
EnglishIt is now taking place at nearly midnight, after an undoubtedly fascinating debate on trapping standards for certain animal species.
In plaats daarvan vindt het nu kort voor middernacht plaats na een absoluut fascinerend debat over de vangnormen voor bepaalde diersoorten.
EnglishThe proposal to make the first fixation of a maximum residue limit for several animal species more expensive cannot be accepted.
Het voorstel om de eerste bepaling van een maximumwaarde van een residu voor verschillende diersoorten duurder te maken, kan niet worden aanvaard.
EnglishThis review will provide a timed framework to further address the availability problem for all animal species concerned in a global manner.
Hieruit zullen plannen voortvloeien waarmee het beschikbaarheidsprobleem voor alle betrokken diersoorten vanuit een breed perspectief kan worden aangepakt.
EnglishAt that time a ban on the import of fur from the thirteen animal species should have come into effect, and yet now in 1997, we are still not there.
Dan zou een verbod op import van bont voor die dertien diersoorten moeten ingaan en nog steeds, we zitten nu in het jaar 1997, zijn we er niet uit.
EnglishThe commercial hunt of animals and the felling of tropical forests result in the rapid extinction of animal species, including gorillas and chimpanzees.
Het commercieel jagen op dieren en het kappen van de oerwouden leiden tot een snel uitsterven van diersoorten, waaronder de gorilla's en de chimpansees.
EnglishAnd it raises the question of how we're going to define animal species in the age of biotechnology -- a question that we're not really sure yet how to solve.
Het roept de vraag op hoe we diersoorten gaan definiëren in het tijdperk van de biotechnologie - een vraag die we nog niet echt weten op te lossen.
EnglishMaintaining bio-diversity is also about more than preventing the extinction of certain animal species, however important these may be, such as elephants and whales.
Behoud van de biodiversiteit is ook meer dan het niet laten uitsterven van bepaalde diersoorten, hoe belangrijk ook, zoals olifanten en walvissen.
EnglishAnd, just like Project Tiger, our activities with the king cobra is to look at a species of animal so that we protect its habitat and everything within it.
Net als bij Project Tiger bestaat ons werk met de koningscobra erin ons op één diersoort te focussen zodat wij haar leefomgeving en alles erin kunnen beschermen.
EnglishSubject: Spread of BSE It appears that BSE is more contagious than was generally thought and that several other animal species can carry the disease.
Betreft: De verspreiding van BSE Het lijkt erop dat BSE besmettelijker is dan algemeen wordt aangenomen en dat vele verschillende diersoorten er drager van kunnen zijn.

Vergelijkbare vertalingen voor "animal species" in Nederlands

species zelfstandig naamwoord
animal zelfstandig naamwoord
animal bijvoeglijk naamwoord
animal welfare zelfstandig naamwoord
animal nature zelfstandig naamwoord
animal farm zelfstandig naamwoord
plant species zelfstandig naamwoord
animal breeding zelfstandig naamwoord
animal cruelty zelfstandig naamwoord
animal food zelfstandig naamwoord
animal health zelfstandig naamwoord
animal life zelfstandig naamwoord
animal lover zelfstandig naamwoord
animal technician zelfstandig naamwoord
animal feed zelfstandig naamwoord