"animal life" in het Nederlands

EN

"animal life" - vertaling Nederlands

EN

animal life {zelfstandig naamwoord}

volume_up
animal life
volume_up
dierlijk leven {het}
And with the absence of photosynthesis you have no plant life, and as a result, you have very little animal life living in this underworld.
Door de afwezigheid van fotosynthese heb je geen plantenleven en als gevolg daarvan heb je weinig dierlijk leven in deze benedenwereld.

Voorbeeldzinnen voor "animal life" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishImplications for the environment and for animal life have been tragic, and there are still serious threats.
De gevolgen voor het milieu en de fauna waren dramatisch en er zijn nog altijd bedreigingen.
EnglishThe European consumer is attaching increasing importance to the protection of the environment and animal life.
Milieu- en dierenbescherming spelen bij de consument in Europa een steeds belangrijkere rol.
EnglishWe need effective control of waste discharge, for the sake of the sea and for the sake of animal and human life.
Er is behoefte aan effectieve controle op de afvalverwijdering in het belang van zee, dier en mens.
EnglishOwls feed on animal life, small animals and birds.
Uilen voeden zich met dieren, kleine beesten en vogels.
EnglishEven in the oceans, we are creating a lot of light that we could actually ban also for animal life to have a much greater well-being.
Zelfs in de oceanen creëren we veel licht dat we zouden kunnen uitbannen, zodat de zeedieren een groter welbevinden ervaren.
EnglishOf course there are times in an animal's life cycle when such dietary additions can be very valuable, such as when a cow is in calf.
Er zijn uiteraard bepaalde perioden in een dierenleven dat er een tijdelijke toename van de voedingsbehoefte bestaat, zoals bij het kalven.
EnglishLarge-scale pollution of the sea and the destruction of the animal life caused by shipwrecked tankers always attracts a great deal of attention.
Grootschalige vervuiling van de zee en vernietiging van het dierenleven door lekgeslagen tankschepen trekt altijd veel aandacht.
EnglishAnd with the absence of photosynthesis you have no plant life, and as a result, you have very little animal life living in this underworld.
Door de afwezigheid van fotosynthese heb je geen plantenleven en als gevolg daarvan heb je weinig dierlijk leven in deze benedenwereld.
EnglishBut, however it has occurred, the damage to animal life and the environment is equally disastrous and, very often, it of course cuts across national borders.
Ongeacht de manier waarop de schade tot stand is gekomen, is deze voor de fauna en het milieu altijd even rampzalig en vaak grensoverschrijdend.
EnglishHowever, the highly intensive exploitation of freshwater resources that has taken place over the past 25 years has created major problems for animal and plant life in European rivers.
Het intensieve gebruik van de drinkwaterreserves tijdens de laatste 25 jaar hebben de biotoop van de Europese wateren ernstig verstoord.

Vergelijkbare vertalingen voor "animal life" in Nederlands

animal zelfstandig naamwoord
animal bijvoeglijk naamwoord
life zelfstandig naamwoord
to bring to life werkwoord
animal welfare zelfstandig naamwoord
high life zelfstandig naamwoord
animal nature zelfstandig naamwoord
full of life bijwoord
all my life
animal farm zelfstandig naamwoord