"animal feed" in het Nederlands

EN

"animal feed" - vertaling Nederlands

EN

animal feed {zelfstandig naamwoord}

volume_up
animal feed
volume_up
dierenvoedsel {het}

Voorbeeldzinnen voor "animal feed" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishProhibition of dilution will reduce the overall contamination load of animal feed.
Een verbod op verdunning verlaagt de gemiddelde contaminatie van diervoerders.
EnglishThis maize is, for the moment, intended for animal feed and industrial purposes.
Deze maïs is voorlopig bestemd als veevoeder en voor industriële doeleinden.
EnglishThey are most justified with regard to the users of animal feed, the farmers.
Ze zijn voor de gebruikers van diervoeding, de boeren, zeer gerechtvaardigd.
EnglishAnimal feed in the European Union must be safe and reliable for animals and humans.
Diervoeders moeten in de Europese Unie veilig en betrouwbaar zijn voor mens en dier.
EnglishFirst of all, the use of meat and bonemeal in animal feed has been suspended.
Allereerst is het gebruik van vlees- en beendermeel in diervoeder gestaakt.
EnglishWe have to avoid a situation where, for example, waste products enter into animal feed.
We moeten bijvoorbeeld verbieden dat afvalstoffen met veevoeders worden vermengd.
EnglishFrom time to time there has to be a review of all the additives in animal feed.
Van tijd tot tijd moet er een herbeoordeling plaatsvinden van alle additieven in het veevoer.
EnglishThis is the case, for example, as regards the approval of mixed animal feed manufacturers.
Dat geldt bijvoorbeeld voor de vergunningsplicht voor mengvoederfabrikanten.
EnglishSewage sludge and waste cannot be permitted to be used in animal feed.
Wij kunnen niet accepteren, dat rioolslib en -afval voor veevoeders worden gebruikt.
EnglishFinished animal feed costs throughout Europe could rise by as much as 20 or 30 %.
Het Franse verbod zal tot een enorme vraag naar soja-eiwit leiden, maar het aanbod is beperkt.
EnglishFor others it will mean using growth activators and using less costly animal feed.
Anderen zullen groeibevorderaars gaan gebruiken, alsmede de minst kostbare dierlijke voeding.
EnglishFish meal is used mainly as animal feed in the poultry and pig-rearing sectors.
Dit vismeel wordt voornamelijk gebruikt als diervoeder in de pluimveehouderij en varkensteelt.
EnglishIn this context, the use of the holding's own animal feed within the holding can be permitted.
In dit kader kan het gebruik van eigen diervoeder op het bedrijf toegestaan worden.
EnglishSecondly, the proportion of cereals in animal feed should increase.
Ten tweede zal het graanaandeel in diervoer waarschijnlijk groter worden.
EnglishI am at present rapporteur on the issue of additives in animal feed.
Op dit moment ben ik als rapporteur bezig met het thema ' additieven in voedermiddelen?.
EnglishIn particular, the ban on animal protein in feed must be retained.
Met name het verbod op dierlijk eiwit in voeders moet worden gehandhaafd.
EnglishIn the case of BSE it is clear the origin lies in contaminated animal feed.
Het staat vast dat BSE door besmet dierenmeel wordt veroorzaakt.
EnglishSeventy-five per cent is used for animal feed, the other twenty-five per cent for oils.
75 % voor diervoeders, de rest van de vis wordt verwerkt tot olie.
EnglishAt present, four antibiotics are authorised for use in animal feed as growth promoters.
Momenteel mogen nog slechts vier antibiotica worden gebruikt als groeibevorderaar in diervoeders.
EnglishAnimal feed, which has proven to be unsafe, should certainly be removed from the food chain.
Vanwege de gebleken risico's moeten diervoeders absoluut geweerd worden uit de voedselketen.

Vergelijkbare vertalingen voor "animal feed" in Nederlands

feed zelfstandig naamwoord
animal zelfstandig naamwoord
animal bijvoeglijk naamwoord
to feed werkwoord
animal welfare zelfstandig naamwoord
animal nature zelfstandig naamwoord