"animal farm" in het Nederlands

EN

"animal farm" - vertaling Nederlands

EN

animal farm {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "animal farm" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishDH: Will someone please throw a small farm animal up onto the stage?
DH: Kan iemand soms een klein boerderijdier komen brengen op het podium.
EnglishSubject: Reform of the common agricultural policy and farm animal welfare
Betreft: Hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en welzijn van de dieren op de boerderij
EnglishSince 4 December 2000, a total ban has been in place on feeding farm animals animal protein.
Sinds 4 december 2000 geldt een totaalverbod op het voeren van landbouwhuisdieren met dierlijke eiwitten.
EnglishCuba is not an ‘ animal farm’, to use the title of a book by George Orwell, nor is it Fidel Castro ’ s ‘ farm’.
Het is toch geen, om de titel van het boek van George Orwell te gebruiken, of zoiets als.
English(Laughter) ~~~ BF: No, she's got ... farm animal.
EnglishDH: Do you have a small farm animal?
EnglishMr President, there is a quotation from George Orwell's book, Animal Farm which, in a way, describes what happened in Nice.
Mijnheer de Voorzitter, in George Orwell's boek Animal Farm staat een uitspraak die in zekere zin beschrijft wat er is Nice is gebeurd.
EnglishThe substance of the British ban is that such meal and such feed must not be given to any farm animal, so pigs and other livestock must not be fed with it.
Het Britse verbod houdt in dat dergelijk meel of dergelijk voer aan geen huisdieren meer mag worden gevoerd, dus ook niet aan varkens of andere dieren.
EnglishWe hope, too, that it will be possible for the June Council to agree a measure which will effectively set general standards on farm-animal welfare, right across the Union.
Wij hopen dat de Raad van juni ook overeenstemming zal bereiken over maatregelen die daadwerkelijk normen voor het welzijn van gebruiksdieren in de hele Unie zullen stellen.
EnglishMadam President, in George Orwell ’ s ‘ Animal Farm ’, there is a scene that is repeated in which, as soon as a debate is to take place, the sheep begin to call out ‘ four legs good, two legs bad’.
Mevrouw de Voorzitter, in van George Orwell komt een bepaalde scène herhaaldelijk terug, namelijk dat de schapen zodra er gedebatteerd gaat worden, beginnen te roepen:.

Vergelijkbare vertalingen voor "animal farm" in Nederlands

animal zelfstandig naamwoord
animal bijvoeglijk naamwoord
farm zelfstandig naamwoord
dairy farm zelfstandig naamwoord
animal welfare zelfstandig naamwoord
to farm werkwoord
animal nature zelfstandig naamwoord
animal breeding zelfstandig naamwoord
animal cruelty zelfstandig naamwoord
animal food zelfstandig naamwoord