"animal cruelty" in het Nederlands

EN

"animal cruelty" - vertaling Nederlands

EN

animal cruelty {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Mr President, it is probably indisputable that Europe-wide public opinion is demanding an immediate end to the animal cruelty associated with the transportation of live animals.
Mijnheer de Voorzitter, het staat zo te zien buiten kijf dat de Europese publieke opinie eist dat de dierenmishandeling rond het vervoer van levende dieren direct wordt beëindigd.

Voorbeeldzinnen voor "animal cruelty" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt should have persisted and tackled these important issues in order to end animal cruelty in the European Union.
Hij had moeten doorzetten en deze belangrijke kwesties moeten aanpakken om zo een einde te maken aan de wrede behandeling van dieren in de Europese Unie.
EnglishMr President, the debate on the prohibition of leghold traps is the unending story of animal suffering, animal misery, human cruelty and political incompetence.
Mijnheer de Voorzitter, de discussie over het verbod op voetklemmen is het oneindige verhaal van dierenleed, dierennood, menselijke wreedheid en politiek falen.
EnglishIt will allow us to pretend that we are doing something to prevent animal cruelty, but while maintaining the same testing requirements not one fewer animal would suffer.
Het stelt ons in staat te doen alsof we dierenleed voorkomen, maar als de eisen ten aanzien van proeven gehandhaafd blijven, zal er geen dier minder lijden.
EnglishMr President, it is probably indisputable that Europe-wide public opinion is demanding an immediate end to the animal cruelty associated with the transportation of live animals.
Mijnheer de Voorzitter, het staat zo te zien buiten kijf dat de Europese publieke opinie eist dat de dierenmishandeling rond het vervoer van levende dieren direct wordt beëindigd.
EnglishTherefore, there are horrific cases of animal cruelty and far too many cases of animals – living creatures – simply being treated like so many nuts and bolts on a manufacturing production line.
Daardoor doen zich gruwelijke wreedheden tegen dieren voor en worden veel te veel dieren - levende schepselen - behandeld alsof het om een paar bouten en moeren in een productielijn gaat.

Vergelijkbare vertalingen voor "animal cruelty" in Nederlands

animal zelfstandig naamwoord
animal bijvoeglijk naamwoord
cruelty zelfstandig naamwoord
animal welfare zelfstandig naamwoord
animal nature zelfstandig naamwoord
animal farm zelfstandig naamwoord
animal breeding zelfstandig naamwoord
animal food zelfstandig naamwoord
animal health zelfstandig naamwoord
animal life zelfstandig naamwoord
animal lover zelfstandig naamwoord
animal technician zelfstandig naamwoord