EN

angry {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Disabled people are becoming angry at the lack of attention that they get.
Gehandicapten worden boos over het gebrek aan aandacht dat zij krijgen.
And so I get angry, and I get pissed, as do lots of average people.
Dus word ik boos, en ik word heel boos, zoals zoveel normale mensen.
And people were very angry, and they called him horrible names.
De mensen waren erg boos, en scholden hem uit voor alles wat mooi en lelijk was.
I am particularly angry at the attacks being made on Irish beef.
Ik ben vooral kwaad omwille van de aanvallen op Iers rundvlees.
Commissioner, you are not the only one who is angry.
Mevrouw de commissaris, u is niet de enige die kwaad is.
I know some people in this House were angry about that.
Ik weet dat sommige mensen in dit Huis daar kwaad om waren.
The hundreds of angry letters and e-mails were signals of the human and institutional tragedy.
De honderden boze brieven en boze e-mails waren signalen van de menselijke en institutionele tragedie.
We're not all angry fanatics who want to kill the infidel.
We zijn niet allemaal boze fanatiekelingen die de ongelovigen willen doden.
I looked into their strangely angry faces, and I remember wondering, are they wearing rubber masks?
Ik keek in hun boze gezichten en vroeg me af: ...dragen ze rubberen maskers?
angry (ook: evil)
angry (ook: cross)
angry (ook: cross)

Voorbeeldzinnen voor "angry" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishNow this is a debate that has generated a lot of emotion and angry rhetoric.
Dit debat heeft aanleiding gegeven tot een hoop emotie en woedende retoriek.
EnglishThey said it openly in front of these very angry, delayed passengers.
Dat zeiden ze dus zo maar eventjes tegen deze woedende, opgehouden passagiers.
EnglishBeating up the Egyptians, drowning them in the Red Sea, wasting cities, getting angry.
De Egyptenaren verslaan, ze in de Rode Zee verdrinken, steden vernietigen, kwaad worden.
EnglishIt's a fence from a 1930s shaper, which is a very angry woodworking machine.
Het was onderdeel van een shaper uit de jaren '30, dat is een zware houtbewerkingsmachine.
EnglishIf you mean by " patriot, " am I angry about taxation without representation?
Vraagt u of ik woedend ben over belasting zonder vertegenwoordiging?
EnglishDisabled people are becoming angry at the lack of attention that they get.
Gehandicapten worden boos over het gebrek aan aandacht dat zij krijgen.
EnglishAnd people were very angry, and they called him horrible names.
De mensen waren erg boos, en scholden hem uit voor alles wat mooi en lelijk was.
EnglishWe know we're not always angry, always jealous, always generous.
Maar we weten dat we niet altijd boos, altijd jaloers of altijd genereus zijn.
EnglishI mean, we're angry at the one hand and we want to be somewhere else.
Ik bedoel, aan de ene kant zijn we boos en we willen ergens anders zijn.
EnglishAre you angry enough to send my team of collectors around to the debtor's premises?
Bent u boos genoeg om mijn team van schuldincasseerders naar de woning van de debiteur te sturen?
EnglishPeople all over the world have understood this and are angry and are mobilising against it.
Over de hele wereld hebben de mensen dit door en in hun woede komen ze massaal in verweer.
EnglishWe have, in particular, seen that the dock workers are angry, very angry, and also desperate.
Wij hebben vooral kunnen zien dat de dokwerkers boos zijn, zeer boos en ook wel wanhopig.
EnglishI looked into their strangely angry faces, and I remember wondering, are they wearing rubber masks?
Ik keek in hun boze gezichten en vroeg me af: ...dragen ze rubberen maskers?
EnglishAnd so I get angry, and I get pissed, as do lots of average people.
Dus word ik boos, en ik word heel boos, zoals zoveel normale mensen.
EnglishMom, I know you're angry, but there's something you need to know.
Mam, ik weet wel dat je boos bent, maar er is iets wat je moet weten.
EnglishWe're not all angry fanatics who want to kill the infidel.
We zijn niet allemaal boze fanatiekelingen die de ongelovigen willen doden.
EnglishAnd as the saying goes, when angry, you will make the best speech you will ever regret.
En, zoals het gezegde luidt, als je boos bent, zal je de beste speech houden die je ooit zult betreuren.
EnglishI shall say no more for now, as I do not want to get angry.
Het liefst zou ik het nu hierbij laten, anders word ik nog boos ook.
EnglishI am particularly angry at the attacks being made on Irish beef.
Ik ben vooral kwaad omwille van de aanvallen op Iers rundvlees.
EnglishThe hundreds of angry letters and e-mails were signals of the human and institutional tragedy.
De honderden boze brieven en boze e-mails waren signalen van de menselijke en institutionele tragedie.

Synoniemen (Engels) voor "angry":

angry
angriness
English