"Angola" in het Nederlands

EN

"Angola" - vertaling Nederlands

NL
NL

"Angola" - vertaling Engels

EN
EN

Angola {eigennaam}

volume_up
1. geografie
Angola
Regrettably that has been demonstrated in Angola, Cambodia and Mozambique.
Dat is wat we helaas geconstateerd hebben in Angola, Cambodja en Mozambique.
At the same time troops from Angola are trying to take control of Lower Congo.
Tegelijkertijd komen echter troepen uit Angola die proberen Neder-Congo te veroveren.
This is a contribution by the European Union to the development of fishing in Angola.
Op deze wijze draagt de Europese Unie bij aan de ontwikkeling van de visserijsector in Angola.
NL

Angola {eigennaam}

volume_up
1. geografie
Angola
Dat is wat we helaas geconstateerd hebben in Angola, Cambodja en Mozambique.
Regrettably that has been demonstrated in Angola, Cambodia and Mozambique.
Tegelijkertijd komen echter troepen uit Angola die proberen Neder-Congo te veroveren.
At the same time troops from Angola are trying to take control of Lower Congo.
Op deze wijze draagt de Europese Unie bij aan de ontwikkeling van de visserijsector in Angola.
This is a contribution by the European Union to the development of fishing in Angola.

Voorbeeldzinnen voor "Angola" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt is interesting to note that many who speak Angola's language are speaking today.
Het is interessant te merken dat hier vandaag zovelen de Angolese zaak bepleiten.
EnglishAt the same time troops from Angola are trying to take control of Lower Congo.
Tegelijkertijd komen echter troepen uit Angola die proberen Neder-Congo te veroveren.
EnglishB5-0432/ 2001 by Nelly Maes and others, on behalf of the Verts/ ALE Group, on Angola;
B5-0432/2001 van mevrouw Maes e.a., namens de Verts/ALE-Fractie, over Angola;
EnglishThis is something I read in a book on the history and economy of Angola.
Een en ander heb ik gelezen in een boek over de Angolese geschiedenis en economie.
EnglishRegrettably that has been demonstrated in Angola, Cambodia and Mozambique.
Dat is wat we helaas geconstateerd hebben in Angola, Cambodja en Mozambique.
EnglishMr President, how much longer can we continue our cooperation with Angola?
Voorzitter, hoe lang kunnen wij de samenwerking met Angola nog voortzetten?
EnglishA premature or ill baby in Angola has a next to nil chance of surviving.
Voor een te vroeg geboren of zieke baby is de overlevingskans in Angola vrijwel nul.
EnglishWe have already seen this happen in Congo, Algeria, Angola and Mozambique.
We hebben dit al eerder gezien - in de Kongo, in Algerije, in Angola en in Mozambique.
EnglishMr President, this is the umpteenth time we have discussed Angola.
Mijnheer de Voorzitter, het is de zoveelste keer dat wij spreken over Angola.
EnglishJust to give you one example: Angola alone is getting 50 billion dollars a year in oil revenue.
Een voorbeeld maar. ~~~ Angola alleen krijgt 50 miljard per jaar aan olieinkomsten.
EnglishToday, it is for happier reasons than those behind our last discussion of Angola in this House.
Ditmaal hebben wij daarvoor betere redenen dan tijdens ons vorige debat over Angola.
EnglishThis is a contribution by the European Union to the development of fishing in Angola.
Op deze wijze draagt de Europese Unie bij aan de ontwikkeling van de visserijsector in Angola.
EnglishB5-0453/ 2001 by Bob van den Bos, on behalf of the ELDR Group, on the situation in Angola;
B5-0453/2001 van de heer Van den Bos, namens de ELDR-Fractie, over de situatie in Angola;
EnglishToday we are being asked to review a similar agreement with Angola.
Nu wordt ons gevraagd een soortgelijke overeenkomst met Angola te herzien.
EnglishYet the worst part is that there is no way out of the situation in Angola.
Het ergste is evenwel dat de situatie in Angola uitzichtloos is.
EnglishThese are times of great change and challenge for Angola after many years of conflict.
Dit zijn tijden van grote veranderingen en uitdagingen voor Angola na vele jaren van conflicten.
EnglishMr President, the situation in Angola is indeed most tragic.
Mijnheer de Voorzitter, de situatie in Angola is inderdaad buitengewoon dramatisch.
EnglishB5-0470/ 2001 by Mário Soares and others, on behalf of the PSE Group, on the situation in Angola.
B5-0470/2001 van de heer Soares e.a., namens de PSE-Fractie, over de situatie in Angola.
EnglishThe legal period of nine days allowed in Angola had expired by then.
Daarmee is de wettelijke periode van negen dagen die daarvoor in dat land geldt overschreden.
EnglishThis promises to be a turning point in Angola's history.
Deze dialoog kan rekenen op de steun van de gehele internationale gemeenschap.

Synoniemen (Engels) voor "Angola":

Angola