"Anglo-American" in het Nederlands

EN

"Anglo-American" - vertaling Nederlands

EN

Anglo-American {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Anglo-American
volume_up
Engels-Amerikaans {bn.}
Anglo-American
volume_up
Anglo-Amerikaans {bn.}
In the United Kingdom we adopted the Anglo-American type structure.
In het Verenigd Koninkrijk hanteerden wij een structuur naar Anglo-Amerikaans model.

Voorbeeldzinnen voor "Anglo-American" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn the United Kingdom we adopted the Anglo-American type structure.
In het Verenigd Koninkrijk hanteerden wij een structuur naar Anglo-Amerikaans model.
EnglishI hope that such public opinion does not believe that there is an Anglo-American war against Iraq.
Ik hoop dat de Arabische publieke opinie niet denkt dat Noord-Amerika de oorlog aan Irak heeft verklaard.
EnglishIt is the Anglo-American armada that is reviving gunboat diplomacy in the Middle East.
Het probleem is de Brits-Amerikaanse troepenmacht: zij proberen in het Midden-Oosten de kanonneerbootpolitiek nieuw leven in te blazen.
EnglishWhat means does a country such as Zambia, for example, possess whereby it can exert pressure on the owners of their copper mines, such as Anglo American?
Welke pressiemiddelen heeft een land als Zambia bijvoorbeeld tegenover de eigenaren van hun kopermijnen, zoals Anglo American?
EnglishIn one study, which we ran in Japantown, San Francisco, we brought seven- to nine-year-old Anglo- and Asian-American children into the laboratory, and we divided them up into three groups.
In één studie die we deden in Japantown, San Francisco, haalden we zeven- tot negenjarige Anglo- en Aziatisch-Amerikaanse kinderen naar het laboratorium en we verdeelden ze in drie groepen.