EN

anger {zelfstandig naamwoord}

volume_up
But it is also a source of frustration and anger for law-abiding citizens.
Dat is echter ook een bron van frustratie en woede voor burgers die de wet respecteren.
Think of the collective anger in Tahrir Square, which brought down a dictator.
Denk aan de gezamenlijke woede op het Tahrirplein, die een dictator ten val bracht.
Many sceptics along the way must have aroused justified anger in you.
Veel sceptici hebben onderweg vast en zeker gerechtvaardigde woede bij u opgewekt.
For some, it will lead to anger, religious and sectarian violence and terrorism.
Voor sommigen zal het leiden tot boosheid, religieus en sektarisch geweld en terrorisme.
He will see the impact of that disappointment and anger in the days to come.
Hij zal de gevolgen van die teleurstelling en boosheid in de komende dagen aan eigen lijf ondervinden.
It is only normal that our response should be one of anger.
Normaal gesproken zou die reactie er een van boosheid moeten zijn.

Voorbeeldzinnen voor "anger" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishOne of the things I had to learn as a journalist was what to do with my anger.
Een van de dingen die ik moest leren als journalist was omgaan met mijn woede.
EnglishThink of the collective anger in Tahrir Square, which brought down a dictator.
Denk aan de gezamenlijke woede op het Tahrirplein, die een dictator ten val bracht.
EnglishYou know it wasn't anger that made me stop my heart till the hammer fell.
Je weet dat het niet woede was die mijn hart deed stoppen toen de hamer neerkwam.
EnglishFor some, it will lead to anger, religious and sectarian violence and terrorism.
Voor sommigen zal het leiden tot boosheid, religieus en sektarisch geweld en terrorisme.
EnglishYou have heard Mr Hudghton also expressing anger from a Scottish perspective.
U hebt de heer Hudghton dat vanuit een Schots perspectief ook horen doen.
EnglishIf there is even the slightest political lapse their anger will take hold again.
Bij de minste of geringste politieke ontsporing zal de volkswoede weer om zich heen grijpen.
EnglishBut what lingered from then till now -- I am 40 today -- is this huge outrageous anger.
Maar wat is blijven hangen tot op de dag van vandaag (ik ben nu 40) is extreme woede.
EnglishCan you feel their anger, their fear, their rage at what has happened in their country?
Kan je hun woede voelen, hun angst, hun kwaadheid over wat er in hun land is gebeurd?
EnglishMany sceptics along the way must have aroused justified anger in you.
Veel sceptici hebben onderweg vast en zeker gerechtvaardigde woede bij u opgewekt.
EnglishAnd it has aroused huge anger and frustration among our young generation.
Dit heeft immense woede en frustratie losgemaakt bij onze jonge generatie.
EnglishIt is a time not to look back in anger but to look forward with hope.
Het is geen tijd om boos achterom te kijken maar om hoopvol vooruit te kijken.
EnglishBut it is also a source of frustration and anger for law-abiding citizens.
Dat is echter ook een bron van frustratie en woede voor burgers die de wet respecteren.
EnglishMr Dell'Alba, I understand your anger regarding the newspaper reports.
Mijnheer Dell'Alba, ik begrijp dat u ontstemd bent over de persberichten.
EnglishI reiterate and stress that the Commission shares the anger of consumers.
Ik herhaal met nadruk dat de Commissie net zo verontwaardigd daarover is als de consumenten.
EnglishOn the ground, there is incomprehension, as well as legitimate anger.
Deze mensen begrijpen de nieuwe maatregelen niet en men is terecht boos.
EnglishI believe we ought to understand their emotion and their anger.
Ik ben van mening dat wij begrip moeten hebben voor hun emoties en hun woede.
EnglishThat's specifically to diffuse our anger, because supposedly we feel good about ATMs.
Dat is bedoeld om onze woede te verminderen, want we hebben een goed gevoel over geldautomaten.
EnglishOn the other hand, secrecy can also protect powerful profiteers from popular anger.
Maar geheimhouding kan ook betekenen dat machtige profiteurs worden beschermd tegen de volkswoede.
EnglishIt was a lot of anger, insane humor, a lot of attention, outrage.
Het was een heleboel woede, krankzinnige humor, een heleboel aandacht, verontwaardiging.
EnglishLook at anger itself. It looks very menacing, like a billowing monsoon cloud or thunderstorm.
Neem woede, het ziet er erg bedreigend uit, als een opgezwollen moessonwolk of onweersbui.

Synoniemen (Engels) voor "anger":

anger