EN

angel {zelfstandig naamwoord}

volume_up
For a second I smell the angel's smell that belonged to my Goldie
Voor een seconde ruik ik de geur van de engel die hoorde bij mijn Goldie
The German Blue Angel and the Nordic Swan have led the way in eco-labelling.
De Duitse " Blauwe Engel " en de noordse " Zwaan " hebben de trend gezet op het gebied van milieukeuren.
If you remember, God's favorite angel was Lucifer.
Denk even terug aan Gods favoriete engel, Lucifer.
NL

angel {de}

volume_up
Daarmee werd voor ons de angel uit het verslag gehaald en hebben wij in de eindstemming voor het verslag kunnen stemmen.
As far as we are concerned this took the sting out of the report and at the final vote we were able to vote in favour.
Maar met die poging proberen ze ook de angel eruit te halen, omdat loon natuurlijk de belangrijkste arbeidsvoorwaarde is.
With this attempt, however, they are also trying to take the sting out of it, because pay is of course the most important condition of employment.
De Europese Commissie heeft gelukkig de meeste aanbevelingen opgevolgd en dat betekent dat wat ons betreft de angel uit het debat is gehaald.
Thankfully the European Commission has acted upon most recommendations, and that means that as far as we are concerned, the sting has been taken out of the debate.

Voorbeeldzinnen voor "angel" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI kind of think of it as this cartoon devil or angel sitting on our shoulders.
Ik denk er ongeveer over als een tekenfilmduivel of -engel die op onze schouders zit.
EnglishAnd so, he's the modern Lucifer effect, a man of God who becomes the Angel of Death.
Hij is het moderne Lucifer-effect. ~~~ Een man van God, die de Engel des Doods wordt.
EnglishThere's never been an angel- or a venture-funded company where bad things didn't happen.
Er was nog nooit een gefinancierd bedrijf waar geen erge dingen gebeurden.
EnglishI should also like to refer - as Mr Poggiolini did - to the Nordic Swan and the Blue Angel.
Ik wil net als de heer Poggiolini verwijzen naar de Nordic Swan en de Blauwe Engel.
EnglishFor a second I smell the angel's smell that belonged to my Goldie
Voor een seconde ruik ik de geur van de engel die hoorde bij mijn Goldie
EnglishThe German Blue Angel and the Nordic Swan have led the way in eco-labelling.
De Duitse " Blauwe Engel " en de noordse " Zwaan " hebben de trend gezet op het gebied van milieukeuren.
EnglishThis impotence feeds the conviction in the United States that they are the avenging angel.
Deze onmacht sterkt de Verenigde Staten in hun overtuiging dat zij als wraakengel moeten paraderen.
EnglishWho are you besides an angel of mercy giving a 2- time loser like me the night of his life
Wie ben je behalve een engel van barmhartigheid gevend een verliezer zoals ik de avond van zijn leven
EnglishThis is the case, for example, as regards the Nordic Swan in Scandinavia and the Blue Angel in Germany.
Dit geldt bijvoorbeeld voor de noordse zwaan in Scandinavië en de blauwe engel in Duitsland.
EnglishIt is not a question of making an angel of peace of Öçalan.
Het gaat er niet om een vredesengel van Öcalan te maken.
EnglishAnd it's really so graceful; it's like a dancing angel.
Het is echt zo gracieus. ~~~ Het is als een dansende engel.
EnglishHere I am with my mama, who is a true angel in my life.
Dit ben ik met mijn moeder, een dierbare schat.
EnglishIf you remember, God's favorite angel was Lucifer.
Denk even terug aan Gods favoriete engel, Lucifer.
English♫ I ain't an angel, hope I'll be one soon ♫
♫ Ik ben geen engel, hoop het snel te zijn ♫
EnglishThis is where the business angel, the friendly adviser, the non-executive director become essential.
Dit is het terrein waarop de particuliere investeerder, de welwillende adviseur en de non-executive director een belangrijke rol spelen.
English♫ for sending an angel to rescue me ♫
EnglishThis forum was founded after Miguel Ángel Blanco Garrido, a municipal councillor in Ermua, was murdered by ETA in July 1997.
Het forum was opgericht na de moord op Miguel Ángel Blanco Garrido, gemeenteraadslid in Ermua, door de ETA in juli 1997.
EnglishAngel to rescue came one afternoon ♫
EnglishMr President, the writing on Commander Massoud's tombstone reads: " Here lies a man who was like an angel: let him guide you.
Mijnheer de Voorzitter, op het graf van de commandant staat: " Hier ligt een man die als een engel was: volg hem langzaam.
EnglishYou picked a strange angel, honey.

Synoniemen (Engels) voor "angel":

angel
angelic
Los Angeles