"Andrew" in het Nederlands

EN

"Andrew" - vertaling Nederlands

NL
EN

Andrew {eigennaam}

volume_up
Andrew
Andrew

Voorbeeldzinnen voor "Andrew" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThere is actually a scientist here at Oxford who studied this, Andrew Parker.
Er is een wetenschapper hier in Oxford die dit bestudeerd heeft, Andrew Parker.
EnglishI met Andrew at one of our community meetings putting together Maker Faire.
Ik ontmoette Andrew op één van onze communityvergaderingen waarop we Maker Faire op stapel zetten.
EnglishWe've had two children, August Andrew and Erika and actually, he named ants after them.
We hebben twee kinderen, August Andrew en Erika en inderdaad: hij heeft mieren naar hen vernoemd.
EnglishAndrew Mwenda: I can see Bono says he knows the country.
Andrew Mwenda: Ik zie dat Bono zegt dat hij het land kent.
EnglishHad the amendments tabled by my friend Andrew Duff been passed, I would have been able to support the report.
Als de amendementen van vriend Andrew Duff waren aangenomen, had ik voor het verslag kunnen stemmen.
EnglishAndrew had moved to Detroit from Duluth, Minnesota.
Andrew was naar Detroit verhuisd vanuit Duluth in Minnesota.
EnglishMy thanks go to everyone from Jo and Giorgio to Iñigo, from Dany to Frassoni, from Richard to Elmar, from Bayrou to Andrew.
Bedankt Jo, Giorgio, Iñigo, Dany en Frassoni; en bedankt Richard, Elmar, Bayrou en Andrew.
EnglishThen maybe you'd like to tell us about the calls you placed... to Duncan from Andrew Unger's office last night.
En misschien wil je ons vertellen over de telefoontjes naar Duncan... vanuit 't kantoor van Andrew Unger?
EnglishThis is Andrew Gatz, and he walked in through the door and I said, "You!
EnglishAndrew Wilder, for example, born on the Pakistan-Iranian border, served his whole life in Pakistan and Afghanistan.
Andrew Wilder bijvoorbeeld, geboren aan de Pakistaans-Iraanse grens, diende zijn hele leven in Pakistan en Afghanistan.
EnglishIf I may return a compliment to him that he paid me earlier this evening, every parliament needs an Andrew Duff.
Graag wil ik het compliment dat hij mij eerder vanavond maakte, teruggeven en zeggen dat ieder parlement een Andrew Duff nodig heeft.
EnglishThat's Andrew Unger's fucking office.
EnglishTeszler's sons, Andrew, looked up and said, "Is it time to take the capsule now, Papa?"
En midden in deze brutaliteit keek één van Mr. ~~~ Tesler's zonen, Andrew, op en zei, "Is het tijd om onze capsules te nemen papa?"
EnglishCan we run that, Andrew?
EnglishThis was a matchmaking thanks to a couple of TEDsters: [unclear] Cheryl Heller and Andrew Zolli, who connected me with this amazing African woman.
We werden gekoppeld, met dank aan een paar TEDsters: [onduidelijk] Cheryl Heller en Andrew Zolli, die ons in contact brachten met deze geweldige Afrikaanse vrouw.
EnglishI think Andrew pretty well covered that, so I will move to the third point, which is that markets alone also are not going to solve the problems of poverty.
Ik denk dat Andrew dat goed heeft behandeld, dus ga ik over naar het derde, namelijk dat markten op hun eentje de problemen van de armoede ook niet gaan oplossen.
EnglishAt the Lurie Family Center for Animal Imaging, my colleague, Andrew Kung, grew this cancer successfully in mice without ever touching plastic.
In het Lurie Family Centrum voor Medische Beeldvorming bij Dieren heeft mijn collega, Andrew Kung, met goed resultaat deze kanker in muizen laten groeien zonder ook maar het plastic te raken.
EnglishI would therefore urge Andrew to withdraw his request, since Mrs Buitenweg and others want a vote to be taken on the Sörensen and Karamanou reports this morning.
Daarom verzoek ik je, beste Andrew, dit verzoek in te trekken, want mevrouw Buitenweg en anderen willen dat vanmorgen over het verslag-Karamanou en het verslag-Sörensen wordt gestemd.

Synoniemen (Engels) voor "Andrew":

Andrew
Saint Andrew