"Andorra" in het Nederlands

EN

"Andorra" - vertaling Nederlands

NL
NL

"Andorra" - vertaling Engels

EN
EN

Andorra {eigennaam}

volume_up
1. geografie
Andorra
Subject: Increase of cigarette imports in Andorra
Betreft: Stijging van de invoer van sigaretten naar Andorra
Mr President, I do not often speak on the subject of Andorra.
Mijnheer de Voorzitter, ik spreek niet vaak over het onderwerp Andorra.
On the basis of those figures, every man, woman and child in Andorra smokes 140 cigarettes per day.
Op basis van deze cijfers roken alle mannen, vrouwen en kinderen in Andorra ieder 140 sigaretten per dag.
NL

Andorra {eigennaam}

volume_up
1. geografie
Andorra
Betreft: Stijging van de invoer van sigaretten naar Andorra
Subject: Increase of cigarette imports in Andorra
Mijnheer de Voorzitter, ik spreek niet vaak over het onderwerp Andorra.
Mr President, I do not often speak on the subject of Andorra.
Op basis van deze cijfers roken alle mannen, vrouwen en kinderen in Andorra ieder 140 sigaretten per dag.
On the basis of those figures, every man, woman and child in Andorra smokes 140 cigarettes per day.

Voorbeeldzinnen voor "Andorra" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMr President, I do not often speak on the subject of Andorra.
Mijnheer de Voorzitter, ik spreek niet vaak over het onderwerp Andorra.
EnglishOn the basis of those figures, every man, woman and child in Andorra smokes 140 cigarettes per day.
Op basis van deze cijfers roken alle mannen, vrouwen en kinderen in Andorra ieder 140 sigaretten per dag.
EnglishThere has also been a huge reduction in UK exports to Andorra compared with 1996 and 1997.
Ook is de uitvoer van sigaretten vanuit Groot-Brittannië naar Andorra drastisch gedaald vergeleken met 1996 en 1997.
EnglishSubject: Increase of cigarette imports in Andorra
Betreft: Stijging van de invoer van sigaretten naar Andorra
EnglishIn the meantime, agreements have been negotiated with Switzerland, Andorra, Liechtenstein, San Marino and Monaco.
Intussen is onderhandeld over overeenkomsten met Zwitserland, Andorra, Liechtenstein, San Marino en Monaco.
EnglishA clear picture began to emerge of Andorra as a centre for illegal trafficking in the direction of the EU.
Tegen deze achtergrond was het duidelijk dat Andorra een knooppunt voor de sigarettensmokkel naar de Unie is geworden.
EnglishMr Hallam, I imagine they must be holidaying in Andorra - it is a wonderful place to spend a weekend.
Mijnheer Hallam, ik veronderstel dat zij op vakantie zijn in Andorra, een schitterende plek om een prettig weekendje door te brengen.
EnglishMoreover, criminal networks operating both in Andorra and in a number of Member States were found to be behind this activity.
Het bleek eveneens dat de smokkel in handen was van criminele netwerken in Andorra én verschillende lidstaten.
EnglishHow does the Council justify the continuing existence of tax havens like Liechtenstein, Andorra and the Channel Islands?
Hoe rechtvaardigt de Raad de instandhouding van belastingparadijzen zoals Liechtenstein, Andorra en de Kanaaleilanden?
EnglishAndorra uses the euro, the Channel Islands use the pound sterling, but they pick and choose which laws they want to follow.
Andorra gebruikt de euro en de Kanaaleilanden het pond sterling, maar ze kiezen naar believen welke wetten ze willen volgen.
EnglishAt the end of 1997, we were informed that significant quantities of British-manufactured cigarettes were being exported to Andorra.
Eind 1997 kreeg de Commissie informatie over een aanzienlijke uitvoer van sigaretten van Britse makelij naar Andorra.
EnglishIt is my belief that if this becomes reality Gibraltar should seek self-determination or some sort of Andorra-type solution.
Als dit ook zo gebeurt, geloof ik dat Gibraltar het zelfbeschikkingsrecht moet opeisen of een oplossing moet nastreven à la Andorra.
EnglishSecondly - and I believe that this is important too - Andorra is a state which has special connections and relationships with the European Union.
Ten tweede, en dat vind ik ook belangrijk: Andorra is een staat die bijzondere banden en betrekkingen met de Europese Unie heeft.
EnglishIt is very important to bear in mind the reality of Andorra in the European framework and its relations with the European Union.
Het is van groot belang dat we rekening houden met de realiteit van Andorra in het kader van Europa, alsmede met zijn verhouding tot de Europese Unie.
EnglishThe real tax havens within the Community are Monaco, San Marino, Andorra, the Channel Islands, the Netherlands Antilles, and so on.
Monaco, San Marino, Andorra, de Channel Islands, de Nederlandse Antillen, noem maar op: dat zijn de echte belastingparadijzen binnen de Gemeenschap.
EnglishIf a modus operandi based on international borders is the right one, we ought to establish centres in Andorra, San Marino and the Vatican.
Als een op nationale grenzen gebaseerde modus operandi de juiste keuze is, moeten wij ook centra in Andorra, San Marino en het Vaticaan oprichten.
EnglishWe have already noticed that considerably fewer cigarettes are being seized by Member States on suspicion that they have been smuggled from Andorra.
Wij zien onder andere dat de lidstaten nu heel wat minder vaak beslag leggen op sigaretten waarvan men vermoedt dat ze vanuit Andorra zijn gesmokkeld.
EnglishFigures published by the customs authorities in Andorra show that 3.1 billion cigarettes were imported into that country from the EU in 1997.
Uit cijfers die zijn gepubliceerd door de douaneautoriteiten van Andorra blijkt dat in 1997 door dat land vanuit de EU 3, 1 miljard sigaretten zijn ingevoerd.
EnglishFurthermore, it establishes another effective instrument in the fight against money laundering, in this case in relations with Andorra.
Er wordt op deze wijze bovendien wederom een doeltreffend instrument geschapen voor het bestrijden van het witwassen van kapitaal; in dit geval gaat het dan om Andorra.

Synoniemen (Engels) voor "Andorra":

Andorra
Principality of Andorra
English