"Andalusian" in het Nederlands

EN

"Andalusian" - vertaling Nederlands

EN

Andalusian {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
1. geografie
Andalusian

Voorbeeldzinnen voor "Andalusian" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn that respect we have acted in complete solidarity with our Andalusian friends.
Op dit vlak zijn wij volkomen solidair geweest met onze vrienden uit Andalusië.
EnglishThe cases in Dover and on our own Andalusian coast are clear examples of this.
Het voorval van Dover en de problemen aan de Andalusische kusten zijn hiervan een duidelijk voorbeeld.
EnglishThe first is that thousands of Andalusian and Spanish families are looking to us.
In de eerste plaats wil ik zeggen dat de ogen van duizenden Andalusische en Spaanse gezinnen op ons gericht zijn.
EnglishI am referring here specifically to the attitude of the Portuguese Government to the Andalusian fishermen.
Hierbij verwijs ik in concreto naar de houding van de Portugese regering ten aanzien van de Andalusische vissers.
EnglishThe Straits of Gibraltar and the Andalusian coasts are the silent witnesses of the tragic deaths of human beings.
De Straat van Gibraltar en de Andalusische kust zijn stilzwijgende getuigen van de tragische dood van vele mensen.
EnglishThe Andalusian coasts regularly wash up the bodies of unfortunate North Africans who have fled misery in their notorious rafts.
Op de Andalusische kust spoelen regelmatig de lijken aan van ongelukkige Maghrebijnen die de armoede op hun beruchte vlotten ontvlucht zijn.
EnglishAnyone, whether European or not, who lives and works in Andalusia, is an Andalusian and deserves our consideration and respect.
Geachte collega's, iedere burger - of hij nu Europeaan is of niet - die in Andalusië woont en werkt, is Andalusiër, en verdient onze achting en ons respect.
EnglishAndalusia, my region, has the highest rate of unemployment in the Union and almost 50 % of the boats which fish in Moroccan waters are Andalusian.
Mijn regio, Andalusië, kent de hoogste werkloosheid van de Unie en zowat de helft van de vissersvaartuigen die in Marokkaanse wateren vissen, komt uit Andalusië.
EnglishDoes it think this is the way to allay the discontent of Andalusian farmers, following the 'mad cow disease ' debacle and the reform of the fruit and vegetables sector?
Wordt hierdoor de ontevredenheid van de Andalusische landbouwers niet ten top gedreven na " de gekke koeien " en de hervorming van de tuinbouw?
EnglishHow many people have lost their lives in attempting to tread on European soil along the Andalusian coastline, in Dover, or on the coasts of southern France or Italy?
Hoeveel mensen zijn aan de Andalusische kust, in Dover, aan de Zuidkust van Frankrijk of in Italië omgekomen bij hun pogingen om Europese bodem te betreden?
EnglishMr President, I would like to point out that the Andalusian fisherman Agustín García has been held in prison in Faro by the Portuguese authorities since 8 May last.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil u in herinnering brengen dat de Andalusische visser Agustín García sinds 8 mei door de Portugese autoriteiten wordt vastgehouden in de gevangenis van Faro.
EnglishI have to say that I would be delighted with an income from agriculture as high as that enjoyed by the citizens represented by Mrs Auroi, and so would my Andalusian constituents.
Ik zou net als de Andalusiërs die ik vertegenwoordig maar wat graag willen dat we in onze regio dezelfde inkomsten uit landbouw konden realiseren als de burgers die mevrouw Auroi vertegenwoordigt.