"and so forth" in het Nederlands

EN

"and so forth" - vertaling Nederlands

EN

and so forth [voorbeeld]

volume_up
and so forth
Then they test that new hypothesis and so on and so forth.
Dan testen ze de nieuwe hypothese opnieuw enzovoort, enzovoort.
We don't work in terms of libraries and catalog systems and so forth.
We verwerken het niet zoals bibliotheken en catalogus-systemen, enzovoort.
What does that do to the payments and to the interest rates and so forth?
Wat betekent dat voor de betalingen, de interestvoeten enzovoort?

Voorbeeldzinnen voor "and so forth" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishBuild creative clusters in cities; create more R&D parks, so on and so forth.
Het bouwen van creatieve clusters in steden; meer R&D-parken, enzovoort.
EnglishHow did it get into the form that it had before it got reshaped, and so forth?
Hoe kreeg het de vorm die het had voordat het opnieuw gestructureerd was, enzovoorts?
EnglishUnemployment is high, investment is not what it could be, and so on and so forth.
De werkloosheid is hoog, er wordt niet geïnvesteerd en ga zo maar door.
EnglishThere have been many speculations in the press, in Parliament, and so forth.
Er is al veel over gespeculeerd in de pers, in dit Parlement, enzovoort.
EnglishThe subjects listed here are quite reasonable - health, the environment, food and so forth.
Het gaat om zinvolle en nuttige onderzoeksgebieden - gezondheid, milieu, voeding.
EnglishI wanted to check to find out how he'd calculated this, and get the sources and so forth.
Ik wilde controleren hoe hij dit berekend had, wat zijn bronnen waren en zo.
EnglishYou don't think; it goes automatically, if you merge yourself with the music, and so forth.
Je denkt niet dat het automatisch gaat als je samensmelt met de muziek, enzovoort.
EnglishThis is where all the zero deficits, stability plans and so forth come from.
Daar komen dan ook al die nultekorten en stabiliteitsplannen vandaan.
EnglishAnd crows and other corvidae, ravens, rooks and so forth, are incredibly smart birds.
Kraaien en andere kraaiachtigen, raven, roeken en zo meer, zijn ongelooflijk slimme vogels.
EnglishWe don't work in terms of libraries and catalog systems and so forth.
We verwerken het niet zoals bibliotheken en catalogus-systemen, enzovoort.
EnglishAnd you can see, he's working between documents and graphics and so forth.
Je kunt het zien: hij werkt met documenten en afbeeldingen enzovoort.
EnglishThey said, "They have become really deep thinkers and so on and so forth.
Zij zeiden: "Ze zijn echt diepe denkers geworden en ga zo maar door.
EnglishSometimes the legal basis has not been accepted because of issues of comitology and so forth.
Soms werd de rechtsgrondslag niet aanvaard vanwege comitologie en aanverwante kwesties.
EnglishYou know, the force responsible for electricity and magnetic attraction and so forth.
Je weet wel, de kracht verantwoordelijk voor elektriciteit en magnetische aantrekking, enzovoort.
EnglishWhat does that do to the payments and to the interest rates and so forth?
Wat betekent dat voor de betalingen, de interestvoeten enzovoort?
EnglishAnd the Defense Minister -- she had the tank corps and Air Force and so forth.
De minister van defensie had een landmacht, luchtmacht, enz.
EnglishA general agreement has been adopted on the board, the executive structure and so forth.
Er was algehele overeenstemming over het presidium, over de uitvoerende instantie en dergelijke.
EnglishThey want not just to eat and drink, they also want to go on holiday, to travel, and so on and so forth.
Zij willen niet alleen eten en drinken, maar ook op vakantie, reizen, etcetera.
English(Laughter) Then, looking up in the turret, you see there are bulges and pokes and sags and so forth.
(Gelach) Als je de toren in kijkt, zie ja dat er hoekjes, oneffenheden en bulten zijn.
EnglishSome Members have urged the Commission to conduct further research, fresh analyses and so forth.
Een aantal leden heeft de Commissie om nieuwe studies, nieuwe analyses enzovoort verzocht.

Synoniemen (Engels) voor "and so forth":

and so forth

Vergelijkbare vertalingen voor "and so forth" in Nederlands

and voegwoord
Dutch
forth bijwoord
so bijwoord
and so on bijwoord