"and counting" in het Nederlands

EN

"and counting" - vertaling Nederlands

EN

and counting [voorbeeld]

volume_up
and counting
volume_up
en oplopend [vb.]

Voorbeeldzinnen voor "and counting" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishOnce again, Europe, and the Council in particular, is counting on Mr Milosevic.
Voor de zoveelste keer gokt Europa, met name de Raad, op de heer Milosevic.
EnglishI am counting on you all, if only for the benefit of the public that attends our debates.
Ik reken op u allen, al is het maar voor het publiek dat onze debatten bijwoont.
EnglishI am counting on the Commission ’ s cooperation with the European Parliament.
Ik reken erop dat de Commissie met het Parlement zal blijven samenwerken.
EnglishThe citizens concerned are counting on the Commission to take practical action.
De betrokken burgers verwachten van de Commissie concrete maatregelen.
EnglishThey are not counting on selling cleaner cars or cars that consume less energy.
Ze zitten er niet op te wachten om schonere auto's met minder energieverbruik te verkopen.
EnglishMaybe he was just counting the fish, for that is not exactly the truth.
Misschien doelde hij op de hoeveelheden vis, want wat hij zei klopt niet helemaal.
EnglishCounting the sperm of the whole of the European Union would be difficult.
De evaluatie van het sperma van de gehele Unie zou enkele problemen stellen.
EnglishYou're counting on the Winged Avenger to deliver you from evil...... aren't you, my friend?
Je denkt zeker dat de gevleugelde wreker je komt redden... nietwaar, mijn vriend?
EnglishIf you're counting on it for 100 percent, you need an incredible miracle battery.
Als je er voor 100% op rekent, dan heb je een wonderbatterij nodig.
EnglishThis is no time for bean counting, it is a time for clarity of intent and honesty of purpose.
Het gaat nu niet om de knikkers, maar om onze voornemens en ons uiteindelijk doel.
EnglishIt was EUR 160 million for next year, not counting humanitarian aid.
Dat was 160 miljoen euro voor volgend jaar, afgezien van de humanitaire hulp.
EnglishI am counting on Parliament to provide the few corrections needed.
Ik reken erop dat het Parlement de enkele noodzakelijke nuances zal aanbrengen.
EnglishWe are counting on every single one of you to be the very best that you can be.
We rekenen op elk van jullie om al jullie talenten te ontplooien.
EnglishI am counting on a 'Yes ' to Galileo and on the insight of the Council of Transport Ministers.
Ik vertrouw op een " Ja " voor GALILEO en op het inzicht van de Vervoersraad.
EnglishHowever, we are counting on your creativity and on a good team spirit among your people.
We rekenen evenwel op uw creativiteit en op de samenhang van uw ploeg.
EnglishThis, too, indicates that the financial markets are counting on a stable start for the euro.
Ook hieruit blijkt dat de financiële markten rekenen op een stabiele start van de euro.
EnglishWe are counting on him to implement the reforms he has proposed.
Dat wij op hem rekenen om de hervormingen die hij heeft voorgesteld door te voeren.
EnglishAnyway, why was France so dead against counting in population density?
Trouwens, waarom was Frankrijk zo mordicus tegen het meetellen van de bevolkingsdichtheid?
EnglishWe are counting on you, Commissioner, to address our very serious concerns.
Commissaris, wij rekenen erop dat u onze problemen serieus neemt.
EnglishWe have stopped counting the damage and destruction in natural habitats and mountain zones.
Er is al zoveel schade aangericht aan bergen en andere natuurgebieden.

Vergelijkbare vertalingen voor "and counting" in Nederlands

and voegwoord
Dutch
and the like voegwoord
Dutch
and how!
Dutch
and then
Dutch
and all that voegwoord
Dutch
and further
and now
Dutch
and off we go
and they lived happily ever after