EN

and {voegwoord}

volume_up
Of that, 15 % are in gold, while the remaining 85 % consist of US dollars and yen.
Hiervan is 15% in goud en de resterende 85% in de vorm van dollars en yens.
draftsman of the opinion of the Committee on Agriculture and Rural Development.
, rapporteur voor advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling.
It's also available here or in any part, I guess, in Europe and most cities in the world.
Ze is hier ook beschikbaar, en in Europa en de meeste steden van de wereld.
NL

bed and breakfast {de}

volume_up
bed and breakfast (ook: B&B)
... a bed and breakfast?

Synoniemen (Engels) voor "and then":

and then