"ancient times" in het Nederlands

EN

"ancient times" - vertaling Nederlands

NL
EN

ancient times {meervoud}

volume_up
ancient times
They've been in use, in architecture, since ancient times.
Ze worden al sinds de oudheid gebruikt in de architectuur.
That is why I, like Cato in ancient times, always try to take the caeterum censeo line.
Daarom probeer ik zoals Cato in de Oudheid steeds weer dit caeterum censeo naar voren te brengen.
These accusations prove in practice useful for settling personal vendettas, similar to ancient times.
In de praktijk blijken deze beschuldigingen net als in de Oudheid bruikbaar om persoonlijke vetes te beslechten.

Voorbeeldzinnen voor "ancient times" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn ancient times the price of olives was stabilised by means of agreements made beforehand.
In vroeger tijden werd hun prijs vastgesteld door van tevoren gemaakte afspraken.
EnglishThat is why I, like Cato in ancient times, always try to take the caeterum censeo line.
Daarom probeer ik zoals Cato in de Oudheid steeds weer dit caeterum censeo naar voren te brengen.
EnglishThey already existed in ancient times: they had them in Roman times, although on a smaller scale.
Die bestonden al in de Romeinse tijd, hoewel ze toen iets kleiner waren.
EnglishThey've been in use, in architecture, since ancient times.
Ze worden al sinds de oudheid gebruikt in de architectuur.
EnglishThese accusations prove in practice useful for settling personal vendettas, similar to ancient times.
In de praktijk blijken deze beschuldigingen net als in de Oudheid bruikbaar om persoonlijke vetes te beslechten.
EnglishI was born in ancient times, at the end of the world, in a patriarchal Catholic and conservative family.
Ik ben in de oude tijd geboren, aan het einde van de wereld, in een patriarchaal katholieke en conservatieve familie.
EnglishThe Commission acts as the sole legislator, as in the Byzantium of ancient times under Emperor Constantine.
De Commissie treedt op als enig wetgever, zoals dit het geval was in het oude Byzantium ten tijde van keizer Constantijn.
EnglishMr President, brevity such as that of the President-in-Office's answers was characteristic of the Spartans in my country in ancient times.
Mijnheer de Voorzitter, in mijn land waren vroeger alleen de Spartanen net zo karig met het geven van antwoorden als de fungerend voorzitter van de Raad.
EnglishWe must remember that in ancient times all virtues were personified: democracy, freedom, and victory were represented by women, while the Olympic Games were represented by a man.
Democratie, vrijheid en overwinning werden door vrouwen voorgesteld; de olympische spelen werden door mannen verpersoonlijkt.
EnglishAnd they were saying that in the ancient times in the temple in Jerusalem, the priests used to have bread, which they used to place into a special table in the temple in Jerusalem.
En ze vertelden dat in vroegere tijden in de tempel in Jeruzalem pastoors brood hadden dat ze op een speciale tafel legden in de tempel.
EnglishLet me therefore address the French Presidency with the words the Greeks used to address the most promising athlete in ancient times: hic rhodus, hic salta [ here is your Colossus, now jump!
Ik doe tot het Franse voorzitterschap dan ook de oproep die de oude Grieken aan de meest veelbelovende atleet richtten: hic Rhodus, hic salta.
EnglishMr President, Commissioner, ladies and gentlemen, in ancient times when the Olympic Games were being held in Greece, all wars stopped for the duration of the games.
-- Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, geachte collega's, in de oudheid werden in Griekenland als de Olympische Spelen werden georganiseerd alle oorlogen stilgelegd.
EnglishSeveral thousand people have become refugees or immigrants to the European Union and only a few tens of thousands remain in the area where they have lived since ancient times.
Duizenden leden van deze minderheid zijn vluchtelingen of immigranten in de Europese Unie en enkele tienduizenden wonen nog in het gebied waar zij van oudsher thuis horen.
EnglishEven in ancient times legal and technical measures were put in place in order to limit catches and avoid depleting the stocks and damaging the biomass and consequently the environment.
Zelfs in het verre verleden werden er al wettelijke en technische maatregelen genomen om vangsten te beperken en overbevissing, schade aan biomassa en uiteindelijk aan het milieu te voorkomen.

Vergelijkbare vertalingen voor "ancient times" in Nederlands

times zelfstandig naamwoord
Dutch
ancient bijvoeglijk naamwoord
at all times
three times bijwoord
cycle times zelfstandig naamwoord
at times bijwoord
Dutch
in former times bijwoord
in recent times bijwoord
delivery times zelfstandig naamwoord
hard times zelfstandig naamwoord
lead through difficult times
to keep up with the times