"Ancient Greek" in het Nederlands

EN

"Ancient Greek" - vertaling Nederlands

EN

Ancient Greek {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. taalkunde
Ancient Greek
I did Ancient Greek at school, but of course that was written rather than oral.
Ik heb op school weliswaar Oudgrieks gehad, maar dat was uiteraard schriftelijk en niet mondeling.
Subject: Abolition of the teaching of ancient Greek in France
Betreft: Afschaffing van het onderwijs van het Oud-grieks in Frankrijk
One thing I often ask about is ancient Greek and how this relates.
Waar ik vaak naar vraag is oud-Grieks en wat dat ermee te maken heeft.

Voorbeeldzinnen voor "Ancient Greek" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI did Ancient Greek at school, but of course that was written rather than oral.
Ik heb op school weliswaar Oudgrieks gehad, maar dat was uiteraard schriftelijk en niet mondeling.
EnglishOne thing I often ask about is ancient Greek and how this relates.
Waar ik vaak naar vraag is oud-Grieks en wat dat ermee te maken heeft.
EnglishSubject: Abolition of the teaching of ancient Greek in France
Betreft: Afschaffing van het onderwijs van het Oud-grieks in Frankrijk
EnglishConsider the ancient Greek myth explaining seasons.
Denk maar aan de oude Griekse mythe om de seizoenen te verklaren.
EnglishThus the ancient Greek tradition of the Olympic truce was born and has lasted for over 1000 years.
Zo is de oud-Griekse traditie van het Olympisch bestand ontstaan, een traditie die meer dan duizend jaar oud is geworden.
EnglishMr President, there were two monsters in Ancient Greek mythology which killed and swallowed people, Scylla and Charybdis.
Mijnheer de Voorzitter, de twee monsters van de Griekse mythologie, Scylla en Charybdis, doodden en verslonden mensen.
EnglishAnd if you're familiar with the work of the ancient Greek historian Herodotus, you might know this history, which is the history of who invented games and why.
Het is het verhaal van de uitvinders van het eerste spel en waarom ze het uitvonden.
EnglishSo I've come up with an alternative, which is Sitopia, from the ancient Greek, "sitos" for food, and "topos" for place.
Daarom heb ik een alternatief bedacht, namelijk Sitopia, vanuit het klassieke Grieks, "sitos" voor voedsel, en "topos" voor plaats.
EnglishOver 2000 years ago, the ancient Greek politician Demosthenes said: ‘ Small opportunities are often the beginning of great enterprises.’
Meer dan 2000 jaar geleden zei de Oud-Griekse politicus Demosthenes: u201CKleine kansen zijn vaak het begin van grote ondernemingen.
EnglishI should like firstly to respond to Mrs Maes ' comment by referring to an ancient Greek saying: " Åíüò êáêïý ìýñéá Ýðïíôáé ".
Ik wil in de eerste plaats op het commentaar van mevrouw Maes ingaan met een verwijzing naar een oud Grieks gezegde: " Åíüò êáêïý ìýñéá Ýðïíôáé ".
EnglishThe issue here is that we have a minority which has deep cultural roots going even further back than Ancient Greek civilization.
Het gaat hierbij echter om een minderheid met diepe culturele wortels die zelfs verder in het verleden teruggaan dan de Oud-Griekse beschaving.
EnglishAncient Greek is currently taught to 1.9 % of pupils in certain secondary school classes while Latin is taught to 25.4 %.
Oud-grieks wordt in bepaalde klassen van het secundair onderwijs gevolgd door 1, 9 % van de leerlingen, terwijl 25, 4 % van de leerlingen Latijn kiest.
EnglishSometimes, the apparently contradictory, oxymoronic Ancient Greek proverb " more haste, less speed " is more efficient.
Soms is het beter te werk te gaan volgens de - ogenschijnlijk tegenstrijdige - spreuk van de oud-Grieken: " Haast je langzaam ", oftewel haastige spoed is zelden goed!
EnglishI was somewhat interested in ancient Greek, but I don't think that we should force the entire population to learn a subject like ancient Greek.
Ik had een zekere belangstelling voor oud-Grieks, maar ik denk niet dat we de hele bevolking moeten dwingen om een vak als oud-Grieks te leren.
EnglishThe lives of women there have been transformed into a tragedy which not even the imagination of the Ancient Greek tragic poets could ever have conceived of.
Het leven van de vrouwen daar is zo'n ongelooflijk drama geworden dat zelfs de Oudgriekse tragedieschrijvers het nooit zo erg hadden kunnen verzinnen.
EnglishBecause sport had its roots in ancient Greek Olympia, sport had prophets such as de Coubertin, and sport allowed peoples to meet in peace.
Omdat er een Oudgriekse erfenis was uit Olympia, omdat er profeten waren zoals De Coubertin, en omdat de sport een gebied is waarop de volkeren elkaar op vreedzame wijze ontmoeten.
EnglishI consequently fear that the Council is hardly in a position to undertake any step that may be contrary to the French government regarding the teaching of ancient Greek in French schools.
Ik vrees dus dat de Raad bij de Franse regering met betrekking tot het onderwijs van het Oud-grieks in de Franse scholen niets kan ondernemen.
English., the ancient Greek poet Archilogos described abandoning one’ s homeland and wandering abroad as one of the most unfortunate situations in which man can find himself.
In de zesde eeuw voor Christus beschreef de Griekse dichter Archilogos het moeten verlaten van je land en het rondzwerven op vreemde bodem als een van de ergste dingen die een mens kan meemaken.

Vergelijkbare vertalingen voor "Ancient Greek" in Nederlands

ancient bijvoeglijk naamwoord