"Ancient Greece" in het Nederlands

EN

"Ancient Greece" - vertaling Nederlands

EN

Ancient Greece {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Ancient Greece

Voorbeeldzinnen voor "Ancient Greece" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd that search has led me to ancient Greece and ancient Rome.
Mijn zoektocht heeft me gebracht bij de oude Grieken en Romeinen.
EnglishAs you all know, the idea of the Olympic Truce dates back to the Olympic Games in ancient Greece.
Wij weten allen dat de idee van de Olympische wapenstilstand is ontstaan tijdens de Olympische Spelen van het oude Griekenland.
EnglishThree northern Greek provinces bear names with Macedonia in them, and it also plays a role in Greece’ s ancient history.
Drie noordelijke Griekse provincies hebben een naam met Macedonië erin, en ook in de oude geschiedenis van Griekenland speelt die naam een rol.
EnglishBut it is said that in Ancient Greece when Demosthenes spoke to his audiences, people turned to each other and didn’t say "Great speech."
Maar ze zeggen dat in het Oude Griekenland wanneer Demosthenes sprak, mensen elkaar aanspraken maar niet zeiden “Goede speech”.
EnglishIn ancient Greece, the cradle of democracy, it was usual for those who abstained to be driven out of the Council.
In het oude Griekenland, de wieg van de democratie, was het gebruikelijk dat degene die zich van stemming onthield, uit de volksvergadering werd gejaagd.
EnglishIn Ancient Greece the Olympic truce signalled an interruption of hostilities: all the then known world came to a stop.
In het oude Griekenland betekende de Olympische wapenstilstand dat de vijandelijkheden een tijdje werden gestaakt: de hele indertijd bekende wereld kwam tot stilstand.
EnglishBut it is an accident of Western European educational history that we define this in terms of Ancient Greece and Imperial Rome.
Het is echter gewoon zo dat dit erfgoed in het West-Europese geschiedenisonderwijs wordt beschreven als zijnde voortgekomen uit de Griekse en Romeinse oudheid.
EnglishThe legacy of ancient Egypt, Greece and Rome shaped our culture, our literature, our very understanding of the common European heritage.
Het erfgoed van het oude Egypte, Griekenland en Rome heeft onze cultuur, onze literatuur, ons beeld van het gemeenschappelijke Europese erfgoed gevormd.
EnglishMadam President, as has already been said, the tradition of the Olympic truce was established in Ancient Greece in the ninth century BC.
-- Mevrouw de Voorzitter, zoals hier al is gezegd, stamt de traditie van de Olympische wapenstilstand uit het oude Griekenland van de negende eeuw voor Christus.
EnglishIt is true that the Olympic Games have a long tradition going back to Ancient Greece, just as Mr Sifunakis described so well in his speech.
Het is waar dat de Olympische Spelen een lange traditie kennen die teruggaat tot het oude Griekenland, zoals de heer Sifunakis zo goed in zijn toespraak beschreef.
EnglishAncient Greece, to which we owe the best part of our civilisation, rightly valued the experience and wisdom of the elderly.
In het oude Griekenland, waaraan we het grootste gedeelte van onze huidige beschaving danken, ging men er terecht van uit dat de oude wijsgeren beschikten over veel levenservaring en wijsheid.

Vergelijkbare vertalingen voor "Ancient Greece" in Nederlands

ancient bijvoeglijk naamwoord