EN

ancient {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
ancient (ook: antique)
Now why do I show a cauliflower, a very ordinary and ancient vegetable?
Hoe oud en antiek ze ook is, ze is erg ingewikkeld en tegelijk erg eenvoudig.
That is a 21st-century story as well as an ancient one.
Het is een 21ste-eeuws en een antiek verhaal.
The Bosphorus Bridge took me from the more ancient Istanbul to the more modern Üsküdar.
Via de Bosporus-brug ging ik van het ouderwetse Istanbul naar het modernere Üsküdar.
The building on my right, which is our corporate campus for The Gap with an ancient meadow, is an asset -- its nesting grounds.
Het gebouw rechts van mij, dat ons bedrijfs campus is voor The Gap met een ouderwetse weide, is een voordeel -- het zijn broedgebieden.
ancient (ook: antique)

Voorbeeldzinnen voor "ancient" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThat's because the northern hemisphere is the region of the ancient ocean basin.
Dat komt omdat het noordelijk halfrond het gebied is van het oude oceaanbekken.
EnglishWe have basically at least two systems here, and they both are very ancient.
We hebben hier in principe ten minste twee systemen. ~~~ Beiden zijn zeer oud.
EnglishThis is an opportunity to blend tradition and the modern rediscovery of ancient skills.
Dit is een kans om traditie en de herontdekking van oude vaardigheden te mixen.
EnglishThe Ancient Greeks already recognised the significance of education towards citizenship.
De Grieken in de Oudheid onderkenden al het belang van opvoeding tot burgerschap.
EnglishHe'd be right at home on some ancient battlefield, swinging an axe into somebody's face
Hij hoorde thuis op een oeroud slagveld, slingert in het gezicht van de iemand
EnglishI look forward to the day when my own ancient nation can play a similar role.
Ik kijk uit naar de dag dat mijn eigen oude natie een vergelijkbare rol kan vervullen.
EnglishAccording to ancient Finnish wisdom, you should examine a person first before hitting him.
Volgens een oude Finse zegswijze moet men eerst onderzoeken alvorens te straffen.
EnglishThe Bosphorus Bridge took me from the more ancient Istanbul to the more modern Üsküdar.
Via de Bosporus-brug ging ik van het ouderwetse Istanbul naar het modernere Üsküdar.
EnglishAnd you have to read your ancient history to realize what a revolution that has been, OK.
Lees je oude geschiedenis eens na om te beseffen wat een revolutie dat is geweest.
EnglishIt has always been a pillar of culture and progress since ancient days.
Het land heeft sindsdien gefungeerd als een baken van cultuur en vooruitgang.
EnglishIn ancient times the price of olives was stabilised by means of agreements made beforehand.
In vroeger tijden werd hun prijs vastgesteld door van tevoren gemaakte afspraken.
EnglishNow why do I show a cauliflower, a very ordinary and ancient vegetable?
Hoe oud en antiek ze ook is, ze is erg ingewikkeld en tegelijk erg eenvoudig.
EnglishWell, in ancient Rome, impenetrability was the criterion of masculinity.
In het oude Rome was ondoordringbaarheid het criterium van de mannelijkheid.
EnglishYou may regard this as perhaps the most ancient game of Wheel of Fortune.
Je kan dit zien als misschien wel de oudste versie van het Rad van Fortuin.
EnglishIt is an ancient occupation which is dying out as a result of this ban.
Het is een oeroude bedrijfstak die door genoemd verbod dreigt uit te sterven.
EnglishThe right of petition is one of the most ancient to which ordinary citizens are entitled.
Het petitierecht is een van de oudste rechten waarover eenvoudige burgers beschikken.
EnglishAnd I found my personal answer for this in those ancient comics that I was showing you.
Het antwoord heb ik gevonden in die strips uit het verleden van daarnet.
EnglishOn Saturday the President of Ireland said: 'Our continent is ancient but our Union is young '.
Zaterdag zei de Ierse president: ' Ons continent is oud maar onze Unie is jong '.
EnglishSo oxytocin is a simple and ancient molecule found only in mammals.
Oxytocine is een simpele en oude molecule die alleen bij zoogdieren voorkomt.
EnglishSo, 500 years after Columbus, these ancient rhythms of landscape are played out in ritual.
Dus 500 jaar na Columbus zie je het rituele spel van deze oeroude ritmes van landschap.

Synoniemen (Engels) voor "ancient":

ancient