"anchovy" in het Nederlands

EN

"anchovy" - vertaling Nederlands

EN

anchovy {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. gastronomie
They do not paint a very optimistic picture for anchovy, cuttlefish, demersal fish, black hake and sardinella.
Uit het verslag komt geen erg optimistisch beeld naar voren voor ansjovis, inktvis, bodemvissen, zwarte heek en sardine.
The fish stocks of commercial importance at the present time include hake, horse mackerel, sardinella and anchovy.
De visbestanden die momenteel voor de beroepsvisserij van belang zijn, zijn onder andere heek, horsmakreel, sardinella en ansjovis.
I would like to state that this transfer will not increase the pressure of fishing on anchovy stocks overall, over the whole Community fishing area.
Ik wil erop wijzen dat de totale druk op ansjovis in de gehele communautaire visserijruimte ingevolge deze overdracht niet zal toenemen.

Voorbeeldzinnen voor "anchovy" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThey do not paint a very optimistic picture for anchovy, cuttlefish, demersal fish, black hake and sardinella.
Uit het verslag komt geen erg optimistisch beeld naar voren voor ansjovis, inktvis, bodemvissen, zwarte heek en sardine.
EnglishThe fish stocks of commercial importance at the present time include hake, horse mackerel, sardinella and anchovy.
De visbestanden die momenteel voor de beroepsvisserij van belang zijn, zijn onder andere heek, horsmakreel, sardinella en ansjovis.
EnglishThe Council is aware of the critical level of anchovy stocks in the Bay of Biscay to which Mr Ortuondo Larrea refers.
De Raad is zich bewust van de kritieke situatie van de ansjovisbestanden in de Cantabrische Zee, waarover de geachte afgevaardigde het heeft.
EnglishI would like to state that this transfer will not increase the pressure of fishing on anchovy stocks overall, over the whole Community fishing area.
Ik wil erop wijzen dat de totale druk op ansjovis in de gehele communautaire visserijruimte ingevolge deze overdracht niet zal toenemen.
EnglishIn accordance with the principle of relative stability, 90 % of stocks of anchovy in the Bay of Biscay are allocated to Spain and only 10 % to France.
Overeenkomstig het beginsel van de relatieve stabiliteit gaat 90% van de vangst van ansjovis in de Cantabrische Zee naar Spanje en slechts 10% naar Frankrijk.
EnglishAs for the Southern stocks of anchovy in ICES zone IX, the TAC was fixed at 10 000 tonnes for the whole of 2000 as opposed to 13 000 tonnes in 1999.
Voor de zuidelijke ansjovisbestanden in het vangstgebied ICES IX wordt de totaal toegestane vangst voor heel 2000 vastgesteld op 10.000 ton vergeleken bij 13.000 ton in 1999.
EnglishAccordingly, Mr Ortuondo Larrea, the Council reiterates its opinion that without this transfer, greater account would be taken of France's possibilities for anchovy fishing in the Bay of Biscay.
Mijnheer Ortuondo Larrea, de Raad herhaalt dan ook zijn standpunt dat zonder deze overdracht de vangstmogelijkheden van Frankrijk voor ansjovis in de Golf van Biskaje zouden moeten toenemen.