"ancestral" in het Nederlands

EN

"ancestral" - vertaling Nederlands

EN

ancestral {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
And atavism activation is basically -- an atavism is an ancestral characteristic.
Atavisme-activering is in principe - het oproepen van een voorouderlijke karakteristiek.
And we then wanted to see whether we can match our ancestral maps with digital maps made somewhere in the world.
Daarna wilden we zien of we onze voorouderlijke kaarten kunnen doen overeenstemmen met die digitale kaarten.
In many cases, this is a consequence of the application of fundamentalist laws or the carrying-out of ancestral practices and traditions.
Dikwijls is dat het gevolg van fundamentalistische wetten uit de tijd van de aartsvaders of voorouderlijke overleveringen en gebruiken.

Voorbeeldzinnen voor "ancestral" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd atavism activation is basically -- an atavism is an ancestral characteristic.
Atavisme-activering is in principe - het oproepen van een voorouderlijke karakteristiek.
EnglishBy destroying this heritage, a nation severs its ancestral ties and tears up its roots.
Door de vernietiging ervan verbreekt een volk de band met zijn voorouders en scheurt het zich van zijn wortels af.
EnglishAnd we then wanted to see whether we can match our ancestral maps with digital maps made somewhere in the world.
Daarna wilden we zien of we onze voorouderlijke kaarten kunnen doen overeenstemmen met die digitale kaarten.
EnglishI've been trying to pinpoint what keeps drawing me back to the Gulf of Mexico, because I'm Canadian, and I can draw no ancestral ties.
Ik probeer te bedenken wat mij zo aantrekt aan de Golf van Mexico, want ik ben Canadese, en ik heb geen historische band.
EnglishIn many cases, this is a consequence of the application of fundamentalist laws or the carrying-out of ancestral practices and traditions.
Dikwijls is dat het gevolg van fundamentalistische wetten uit de tijd van de aartsvaders of voorouderlijke overleveringen en gebruiken.
EnglishMy own ancestral languages in Scotland - Gaelic and Lowland Scots - have suffered severe discrimination and neglect over a couple of centuries.
Mijn eigen voorouderlijke talen in Schotland - Schots Keltisch en het Schots van de Laaglanden - zijn eeuwenlang ernstig gediscrimineerd en veronachtzaamd.
EnglishBut still, one fundamental trait of the ancestral personality persists in our aesthetic cravings: the beauty we find in skilled performances.
Maar toch, een fundamentele eigenschap van de voorouderlijke persoonlijkheid blijft bestaan in ons esthetische hunkeren: de schoonheid die we vinden in kunstige voorstellingen.

Synoniemen (Engels) voor "ancestral":

ancestral