"anatomical" in het Nederlands

EN

"anatomical" - vertaling Nederlands

EN

anatomical {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
1. geneeskunde
anatomical
What they rejected was an anatomical concept and replaced it with another one that was radical and beautiful and held us for 200 years.
Ze wezen een anatomisch concept af en vervingen het door een ander. ~~~ Dat was radicaal en mooi en houdt reeds gedurende 200 jaar stand.
The Founding Fathers rejected that idea, and they replaced it with a new anatomical concept, and that concept was all men are created equal.
De Founding Fathers verwierpen dat idee, en ze vervingen het door een nieuw anatomisch concept. ~~~ Dat concept was dat alle mensen gelijk geschapen zijn.

Voorbeeldzinnen voor "anatomical" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThey are traced just by their known anatomical path along vasculature.
Ze worden alleen via hun bekende anatomische pad langs de vasculatuur gevolgd.
EnglishSo as part of that, they were coming to us with a concept that was about anatomical commonality.
Als deel daarvan, brachten zij ons een concept van anatomische gemeenschappelijkheid.
EnglishBut here we can get both the anatomical imaging and the temperature maps in real time.
Maar hier kunnen we zowel de anatomische beeldvorming als de temperatuur in real time in kaart brengen.
EnglishSo there are some anatomical divisions that make sense to me and that I think we should retain.
Er zijn zeker een aantal anatomische grenzen die zin hebben en die volgens mij moeten behouden worden.
EnglishThe Founding Fathers were, for my point of view, the original anatomical activists, and this is why.
De Founding Fathers waren, in mijn visie, de oorspronkelijke anatomische activisten. ~~~ Ik zal je vertellen waarom.
EnglishSo we have these anatomical categories that persist that are in many ways problematic and questionable.
We hebben deze anatomische categorieën die hardnekkig blijven bestaan. ~~~ Ze zijn in vele opzichten problematisch en twijfelachtig.
EnglishSo when she got older she created this incredible thing: it's an anatomical sculpture of a woman's body; it's half a woman's body.
Toen ze ouder werd, maakte ze dit ongelooflijke ding. ~~~ Het is een anatomische sculptuur van het lichaam van een vrouw, een half lichaam.
EnglishWhat they rejected was an anatomical concept and replaced it with another one that was radical and beautiful and held us for 200 years.
Ze wezen een anatomisch concept af en vervingen het door een ander. ~~~ Dat was radicaal en mooi en houdt reeds gedurende 200 jaar stand.
EnglishThe Founding Fathers rejected that idea, and they replaced it with a new anatomical concept, and that concept was all men are created equal.
De Founding Fathers verwierpen dat idee, en ze vervingen het door een nieuw anatomisch concept. ~~~ Dat concept was dat alle mensen gelijk geschapen zijn.

Synoniemen (Engels) voor "anatomical":

anatomical
anatomic
English