"anatomic" in het Nederlands

EN

"anatomic" - vertaling Nederlands

EN

anatomic {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "anatomic" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSo this is where experts come in and they make basic anatomic assignments.
Hier verschijnen de experts. ~~~ Zij doen de eerste anatomische toewijzingen.
EnglishSo we learned the majority of anatomic classes taught, they do not have a cadaver dissection lab.
De meerderheid van de anatomieklassen beschikt niet over een lab voor lijkendissectie.
EnglishYou then have some anatomic descriptions, you get that CT scan: "There's a three centimeter mass in the liver."
Je krijgt een CAT-scan. ~~~ Er zit een drie centimeter groot gezwel in de lever. ~~~ Dan heb je wat beschrijvingen van lichaamsdelen.
EnglishBut most importantly, we're now mapping into this anatomic framework, which is a common framework for people to understand where genes are turned on.
Maar belangrijker nog is dat we het nu in kaart brengen in dit anatomische sjabloon, dat een gemeenschappelijk sjabloon is om te kunnen begrijpen waar genen zijn geactiveerd.

Synoniemen (Engels) voor "anatomic":

anatomic
English
anatomical