"anathema" in het Nederlands

EN

"anathema" - vertaling Nederlands

NL

"anathema" - vertaling Engels

EN
EN

anathema {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. religie
anathema (ook: ban)
anathema (ook: ban)
Their political choice during the Vietnam War was considered 'treason ' and is still an anathema justifying the present reign of terror.
Hun politieke keuze tijdens de Vietnam-oorlog heette ' verraad ' en is nog steeds een anathema voor het huidige schrikbewind.
anathema (ook: ban)
NL

anathema {de}

volume_up
1. religie
Hun politieke keuze tijdens de Vietnam-oorlog heette ' verraad ' en is nog steeds een anathema voor het huidige schrikbewind.
Their political choice during the Vietnam War was considered 'treason ' and is still an anathema justifying the present reign of terror.

Voorbeeldzinnen voor "anathema" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThese things are naturally anathema to socialists but are good for all our citizens.
Socialisten vinden deze dingen uiteraard een gruwel, maar alle burgers profiteren ervan.
EnglishIt is not enough to say that Islamic fundamentalism is an anathema.
Zeggen dat het islamitisch fundamentalisme gevaarlijk is, volstaat immers niet.
EnglishThose things are anathema to Socialists, but vital for all of us.
Deze zaken zijn socialisten een gruwel, maar van vitaal belang voor ons allemaal.
EnglishSuch a renouncement is anathema to convinced federalists.
Een dergelijke verloochening is voor overtuigde federalisten vloeken in de kerk.
EnglishAll we want is a calm debate based on impartial considerations, without arbitrary edicts and without anathema.
We willen dat er een neutraal en onpartijdig debat kan worden gevoerd, zonder krachtige veroordelingen.
EnglishAs chairman of the Committee on Budgets I find that to be an anathema to everything we have fought for.
Als voorzitter van de Begrotingscommissie vind ik dat dit op flagrante wijze indruist tegen alles waarvoor wij hebben gevochten.
EnglishTheir political choice during the Vietnam War was considered 'treason ' and is still an anathema justifying the present reign of terror.
Hun politieke keuze tijdens de Vietnam-oorlog heette ' verraad ' en is nog steeds een anathema voor het huidige schrikbewind.
EnglishThe World Trade Organization talks in Seattle were marked by huge popular uprisings, demonstrating that the very principles of the WTO are anathema.
De omvangrijke protestacties van de volksbeweging hebben een stempel gedrukt op de besprekingen in het kader van de Wereldhandelsorganisatie in Seattle.
EnglishBut letting everyone ride in a cart would have been, I suspect, more anathema to the golfing greats and to the PGA, even than making an exception for Casey Martin.
Maar iedereen in een kar laten rijden zou, zo vermoed ik, nog duivelser zijn voor de golfgrootheden, en de PGA, dan een uitzondering voor Casey Martin.

Synoniemen (Engels) voor "anathema":

anathema
English