"anarchic" in het Nederlands

EN

"anarchic" - vertaling Nederlands

EN

anarchic {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
I must admit that we are a bit of an anarchic group.
Ik beken dat wij een wat anarchistisch geheel vormen.
The only purpose of this report is to justify an economic system which is irrational, anarchic and socially unjust.
Dat ligt niet aan het verslag, al rechtvaardigt het een economisch systeem dat even irrationeel en anarchistisch als sociaal onrechtvaardig is.

Voorbeeldzinnen voor "anarchic" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI must admit that we are a bit of an anarchic group.
Ik beken dat wij een wat anarchistisch geheel vormen.
EnglishThe only purpose of this report is to justify an economic system which is irrational, anarchic and socially unjust.
Dat ligt niet aan het verslag, al rechtvaardigt het een economisch systeem dat even irrationeel en anarchistisch als sociaal onrechtvaardig is.
EnglishBut clearly there were, in Göteborg, anarchic groups whose essential, primary purpose was to undermine democracy itself.
In Göteborg waren er echter duidelijk anarchistische groeperingen die er enkel en alleen op uit waren om de democratie zelf te ondermijnen.
EnglishWe want to avoid an " anarchic'situation, which would challenge the principles of public service distribution.
Wij willen een ordeloze situatie vermijden, waarbij, wat de distributie betreft, de beginselen van openbare dienstverlening op de helling komen te staan.
EnglishThe current increasingly anarchic climate, which culminated in Monday evening’ s resignation of President Carlos Mesa, is deeply worrying.
Het huidige klimaat van toenemende anarchie, dat culmineerde in het aftreden van president Carlos Mesa maandagavond, is uiterst verontrustend.
EnglishThe anarchic liberalisation of the international trade in agricultural products is widening the gap between developed and developing countries.
De wilde liberalisering van de internationale handel in landbouwproducten maakt de kloof tussen de ontwikkelde en de ontwikkelingslanden steeds dieper.
EnglishIt will, of course, be necessary to have rules and regulations in order to keep the situation under control and to avoid anarchic development.
Natuurlijk moet men voor deze gebieden beschermingsmaatregelen nemen om te voorkomen dat de situatie uit de hand loopt en een ongeordende ontwikkeling plaatsvindt.
EnglishAnd instead of getting normal perception, you're getting an anarchic, convulsive stimulation, or release, of all of these visual cells in the inferotemporal cortex.
En in plaats van de normale perceptie te krijgen, kreeg je een chaotische, krampachtige stimulatie, of ontlading, van al die visuele cellen, in de inferotemporale cortex.

Synoniemen (Engels) voor "anarchic":

anarchic
anarchical