EN

analyst {zelfstandig naamwoord}

volume_up
As one well-known analyst said, Europe's leaders have decided on something that they cannot possibly achieve.
Zoals een bekend analist heeft gezegd, de Europese leiders hebben zaken besloten die zij op geen enkele wijze hoeven te verwezenlijken.
Different trade unions, analysts and scientists all have different approaches.
De verschillende vakbonden, analisten en wetenschappers hebben allemaal hun eigen visie op deze zaak.
Many financial analysts have been both judge and accused.
Veel financieel analisten waren zowel arbiter als belanghebbende partij.

Voorbeeldzinnen voor "analyst" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd so you can imagine, here I was an analyst at a hedge fund.
Stel je dus voor: daar zat ik dan, als hedgefundanalist.
EnglishAs one well-known analyst said, Europe's leaders have decided on something that they cannot possibly achieve.
Zoals een bekend analist heeft gezegd, de Europese leiders hebben zaken besloten die zij op geen enkele wijze hoeven te verwezenlijken.
EnglishIn the words of Russian political analyst Piontovski, it is a choice between the past and the future, between Soviet Ukraine and European Ukraine.
Zoals de Russische politiek analist Piontovski zei, is het een keuze tussen het verleden en de toekomst, tussen een Oekraïne naar sovjetmodel en een Europees Oekraïne.
EnglishAnd some of you all might know, about five years ago I was an analyst at a hedge fund, and I was in Boston, and I was tutoring my cousins in New Orleans, remotely.
Misschien weten sommigen van u dat ik vijf jaar geleden analist was bij een hedge fund. ~~~ Ik was in Boston en gaf vanop afstand les aan mijn neefjes in New Orleans.
EnglishParticular aspects need to be considered on the legal and fiscal framework conditions and the provision of training in the necessary new professions, such as that of financial analyst.
Er kan met name worden gedacht aan juridische en fiscale kadervoorwaarden en aan opleidingen voor nieuwe, noodzakelijke beroepen, zoals bijvoorbeeld dat van financieel analist.

Synoniemen (Engels) voor "analyst":

analyst