EN

analogy {zelfstandig naamwoord}

volume_up
analogy (ook: anology)
The analogy is that these people in a room are the Higgs particles.
De analogie is dat deze mensen in een kamer de Higgs-deeltjes zijn.
And not only that, they make the analogy to relativity theory and cosmology often.
En dat niet alleen, ze maken de analogie naar de relativiteitstheorie en kosmologie zeer vaak.
Mr President, an analogy with the Council of Ministers urges itself upon us.
Voorzitter, een analogie met de Raad van ministers dringt zich op.

Voorbeeldzinnen voor "analogy" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishBy analogy, I do not see why it should be any different for central bankers.
In die zin zie ik niet in waarom dit bij centrale bankiers anders zou zijn.
EnglishI think that we can draw an analogy between this situation and our own.
Mijns inziens bevinden we ons thans in een min of meer vergelijkbare situatie.
EnglishCL: And so there's a lot of analogy between what takes place in free-style rap and jazz.
CL: Er is een hoop analogie tussen wat er in freestyle rap en jazz gebeurt.
EnglishAnd not only that, they make the analogy to relativity theory and cosmology often.
En dat niet alleen, ze maken de analogie naar de relativiteitstheorie en kosmologie zeer vaak.
EnglishMr President, an analogy with the Council of Ministers urges itself upon us.
Voorzitter, een analogie met de Raad van ministers dringt zich op.
EnglishThe analogy is that these people in a room are the Higgs particles.
De analogie is dat deze mensen in een kamer de Higgs-deeltjes zijn.
EnglishI think Mr Tannock will understand a British footballing analogy.
Ik denk dat het de heer Tannock wel duidelijk zal worden als we even in voetbaltermen praten.
EnglishAnd these, to me, are the analogy for the car seats.
Ze waren bijna niet door te slikken. ~~~ Dat zijn volgens mij de autozitjes.
EnglishMadam President, allow me to start by using a military analogy in these times of war.
Mevrouw de Voorzitter, staat u mij toe om in deze tijden van oorlog met wat militair taalgebruik te beginnen.
EnglishNow the easiest analogy for swap-trading is like an online dating service for all your unwanted media.
Je kunt je ruilhandel het beste voorstellen als een online dating buro voor al je ongewenste media.
EnglishI finish by drawing on an analogy with the World Cup which is on all our television screens.
Tot slot wil ik een parallel trekken met de wereldbeker voetbal die wij allemaal op televisie te zien krijgen.
EnglishMore recently, Thomas Schelling gives the analogy of a homeowner who hears a rustling in the basement.
Onlangs maakte Thomas Schelling de vergelijking met een huiseigenaar die gerommel hoort in de kelder.
EnglishThere is also the problem of ratification, as, by analogy, could be said in any state of law.
De misdaad moet worden opgespoord aan de bron en men moet ingrijpen, zo mogelijk, voordat deze wordt gepleegd.
EnglishAnd we came up with this analogy, and it seemed to work.
En we bedachten een analogie die leek te werken.
EnglishWhich is why I prefer the Richard Wilk analogy of globalizing the local and localizing the global.
Daarom geef ik de voorkeur aan Richard Wilks analogie van mondialisering van het lokale en lokalisering van het mondiale.
EnglishMr Bonde used the analogy of the Titanic.
De heer Bonde heeft de analogie met de Titanic al getrokken.
EnglishWell, consider by analogy, the concept of physical health.
EnglishMy analogy was an attempt to illustrate that the potential solutions are all relative and clearly not simple.
Maar met mijn vergelijking wilde ik wijzen op de relativiteit van de oplossingen, die welzeker niet eenvoudig zijn.
EnglishSo let's project this analogy going forward.
Laten we deze analogie naar de toekomst projecteren.
EnglishFailing that, we will find ourselves playing football without a full defence, at the risk of labouring the footballing analogy.
Want anders hebben we een voetbalploeg waarvan de verdediging gaten vertoont, om in voetbaltermen te blijven.

Synoniemen (Engels) voor "analogy":

analogy
analog
analogous