"anachronistic" in het Nederlands

EN

"anachronistic" - vertaling Nederlands

EN

anachronistic {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
That is already the case at present and you know how the situation in the postal sector can at times be anachronistic.
Dat is momenteel al het geval, en u weet hoe anachronistisch de situatie in de postsector soms is.
We are left with an anachronistic piece of legislation, the Euratom Treaty, as our main legal base for energy.
Wij blijven zitten met een anachronistisch stukje wetgeving, het EURATOM-Verdrag, als onze voornaamste rechtsgrondslag voor het energiebeleid.
The fault lies with outdated air traffic management and air traffic control and anachronistic national systems.
Dit is de schuld van de verouderde luchtverkeersbeheer- en luchtverkeersleidingssystemen, die met hun nationale opzet anachronistisch zijn.

Voorbeeldzinnen voor "anachronistic" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnachronistic because nothing can any longer prevent ideas from circulating.
Anachronisch omdat verspreiding van informatie niet kan worden voorkomen.
EnglishMoreover, attempts to control information are stupid because they are anachronistic.
Bovendien zijn de pogingen om de informatie te controleren belachelijk omdat zij anachronisch zijn.
EnglishThat is a completely anachronistic position to adopt, ladies and gentlemen.
Dames en heren, dit is een achterhaald standpunt!
EnglishFor them that anachronistic colonial war was long over.
Voor hen was die anachronistische koloniale oorlog allang voorbij.
EnglishThe staff regulations contained an anachronistic rule, similar to an ecclesiastical nihil obstat.
In het Statuut stond een bepaling die niet meer van deze tijd is, in de trant van het kerkelijke nihil obstat.
EnglishThat is already the case at present and you know how the situation in the postal sector can at times be anachronistic.
Dat is momenteel al het geval, en u weet hoe anachronistisch de situatie in de postsector soms is.
EnglishLet us put a stop to national self-interest and to the anachronistic benefits enjoyed by certain Member States.
Laten wij een einde maken aan nationaal egoïsme en aan de achterhaalde voordelen die sommige lidstaten genieten.
EnglishThis collapse is due to the anachronistic application of the Ricardian model underpinning your policy.
Deze ondergang is het resultaat van de anachronistische toepassing van het Ricardiaanse model waar uw beleid op gebouwd is.
EnglishMr President, North Korea has rapidly come to be symbol of an anachronistic, backward-looking communist state.
-- Mijnheer de Voorzitter, Noord-Korea is in korte tijd een symbool geworden van een anachronistische, verstarde communistische staat.
EnglishMr President, the Commissioner is working under the constraints of the undemocratic and anachronistic Euratom Treaty.
Mijnheer de Voorzitter, ik weet dat u moet werken met de beperkingen van het ondemocratische en sterk verouderde Euratomverdrag.
EnglishThe fault lies with outdated air traffic management and air traffic control and anachronistic national systems.
Dit is de schuld van de verouderde luchtverkeersbeheer- en luchtverkeersleidingssystemen, die met hun nationale opzet anachronistisch zijn.
EnglishWe are left with an anachronistic piece of legislation, the Euratom Treaty, as our main legal base for energy.
Wij blijven zitten met een anachronistisch stukje wetgeving, het EURATOM-Verdrag, als onze voornaamste rechtsgrondslag voor het energiebeleid.
EnglishIn some ways the six years have made it a little anachronistic and there will be developments which are not foreseen in the directive.
In bepaalde opzichten is de richtlijn na de voorbije zes jaar wat anachronistisch geworden en er zullen ontwikkelingen zijn die in de richtlijn niet zijn voorzien.
EnglishThis is why I wish to ask the President-in-Office of the Council: why is the Government of the Spanish State insisting on maintaining such an anachronistic concept of sovereignty in the Union?
Derhalve vraag ik de voorzitter van de Raad waarom de Spaanse regeringen binnen de Unie vasthoudt aan een dergelijk anachronistisch concept van soevereiniteit?

Synoniemen (Engels) voor "anachronistic":

anachronistic