EN

ana {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "ana" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSubject: Murder of the Spanish citizen Ana Isabel Sánchez Torralba in Equatorial Guinea
Betreft: De moord op de Spaanse Ana Isabel Sánchez Torralba in Equatoriaal Guinea
EnglishI will leave the task of dealing with the issue of borders to my colleague, Mrs Ana Terrón.
Mijn fractiegenote Ana Terrón zal vervolgens ingaan op de grenzenkwestie.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, I must congratulate Mrs Ana de Palacio.
Mijnheer de Voorzitter, dames en heren afgevaardigden, ik wil mevrouw Ana de Palacio gelukwensen.
EnglishI would also particularly like to thank Ana Palacio, who has since left this Parliament.
Ik wil met name ook Ana Palacio, zij is inmiddels niet meer in dit Parlement aanwezig, bedanken.
EnglishI have four siblings, Celia, Ana Maria Roberto and Juan Martin
Ik heb vier broers en zussen, Celia, Ana Maria Roberto en Juan Martin.
EnglishIn this House, Mrs Ana de Palacio Vallelersundi has a sister who is a Commissioner in the European Commission.
Ons parlementslid Ana Palacio Vallelersundi heeft een zus die commissaris in de Europese Commissie is.
EnglishIf she were not born Ana de Palacio Vallelersundi, do you think the two sisters would now be in these two places?
Als zij een andere naam had, zouden de zusters dan ook allebei in deze functies terecht zijn gekomen?
EnglishNow, they're 13 miles up the road in Santa Ana.
Terwijl ze zo'n 20 kilometer verderop in Santa Ana zitten.
EnglishHowever, faced with this report which has been very well drafted by Mrs Ana Miranda de Lage, we are in two minds.
Wij hebben echter een aantal ambivalente standpunten en gevoelens inzake dit uitstekende verslag van mevrouw Miranda de Lage.
EnglishMr President, there is very little I can add to what our colleague Ana Miranda de Lage has just said on this issue.
Mijnheer de Voorzitter, er valt weinig toe te voegen aan wat onze collega Ana Miranda de Lage zojuist heeft gezegd over dit onderwerp.
EnglishPro-ana, the pro-ana groups.
EnglishI shall give the floor to Mrs Ana Palacio Vallelersundi, chairperson of the Committee on Legal Affairs and the Internal Market, to give us her views on the matter.
Het woord wordt gevoerd door mevrouw Palacio Vallelersundi, voorzitter van de Commissie juridische zaken en interne markt, die haar mening zal geven.
EnglishI should like to add my voice to those of Ana Palacio Vallersundi and the speakers in general in their entirely justified praise for the work of the rapporteur, Mr Di Lello Finuoli.
Ik sluit mij aan bij de woorden van mevrouw Palacio en de rest van de sprekers die de werkzaamheden van de rapporteur, de heer Di Lello, terecht hebben geloofd.
EnglishMr President, yesterday, our group held an extensive debate on the situation in Iraq in the presence of the Spanish Minister for Foreign Affairs, Mrs Ana De Palacio.
Voorzitter, gisteren heeft in onze fractie een heel lang debat plaatsgevonden over de situatie in Irak in aanwezigheid van de Spaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Ana De Palacio.
EnglishEven this chair that you have to open up and then sit on so that it takes your imprint, all the way to this beautiful series of objects that are considered design by Ana Mir in Barcelona.
Van deze stoel, die je moet openen en er dan op zitten zodat de stoel jouw afdruk krijgt, tot deze prachtige serie van objecten die als design gezien worden door Ana Mir in Barcelona.

Synoniemen (Engels) voor "Anas platyrhynchos":

Anas platyrhynchos
English