EN

amusement {zelfstandig naamwoord}

volume_up
amusement (ook: activity)
amusement (ook: fun)
NL

amusement {het}

volume_up
Mijnheer de Voorzitter, sport is schitterend internationaal amusement geworden.
Mr President, sport has become a magnificent form of international entertainment.
Onze missie is om amusement te leveren dat sociale verandering inspireert.
And our mission is to produce entertainment that creates and inspires social change.
Nygma Tech brengt driedimensionaal amusement bij u thuis!
Nygma Tech brings the joy of 3- D entertainment into your home!
amusement (ook: vertier, vermaak, schik)
amusement (ook: plezier, lol, genoegen, pret, vermaak, schik)

Voorbeeldzinnen voor "amusement" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIf that amusement park were rusty and falling apart, you'd never go on the ride.
Als het attractiepark roestig is en uit elkaar valt, ga je niet in de attracties.
EnglishThis is something we're building for, you know, amusement parks and that kind of stuff.
Dit is iets dat we hebben gebouwd voor amusementsparken en dergelijke.
EnglishBut there would be some amusement in some of the more rural parts of Ireland at the tone of the debate.
In de meer agrarische gebieden van Ierland zou de toon van het debat echter vermakelijk gevonden worden.
EnglishAt worst, they're throwaways, they're for amusement.
Op hun slechtst zijn het wegwerpproducten, voor het plezier.
EnglishIt is a little bit like having a waste treatment plant right next to an amusement park ...
Het is een beetje alsof je een vuilnisbelt hebt net naast een pretpark.
EnglishNow this store, it was almost like going to an amusement park.
EnglishHowever, it provoked a lot of amusement - especially in the Court of Auditors - when it was seen what was being presented as audits.
Vooral de Rekenkamer vond het bijzonder grappig toen hij zag wat als audit naar voren werd gebracht.
EnglishIt's like a ride at an amusement park!
EnglishLadies and gentlemen, I rather got the impression today that you thought Mrs Haug had drawn up this report largely for her own amusement.
Collega's, vandaag zou de indruk kunnen ontstaan dat mevrouw Haug dit verslag voor haar eigen plezier heeft geschreven.
EnglishSo, in New York City, on the first Saturday of every summer, Coney Island, our local, charmingly run-down amusement park, hosts the Mermaid Parade.
In New York City wordt op de eerste zaterdag van elke zomer op Coney Island, ons plaatselijke schattige vervallen amusementspark de Zeemeerminnenparade georganiseerd.
EnglishI hope that this House will not start to think of our interventions as an annoying habit, or even something to be treated superficially and with amusement.
Ik hoop dat dit Parlement onze acties niet als een lastige gewoonte begint te beschouwen of zelfs als iets dat wel even onder tafel geveegd kan worden of met een lachertje kan worden afgedaan.
EnglishIt is also noted with some amusement that the French Government has protested and has called for unanimity on these 'very sensitive ' issues to be maintained.
Overigens stellen we enigszins geamuseerd vast dat de Franse regering protest heeft aangetekend en heeft verzocht om voor deze " zeer gevoelige " zaken de eenparigheid van stemmen te behouden.
EnglishMadam President, from this side of the hemicycle, we are following with some amusement the division between right and left on the more or less extendable definition of human rights.
Mevrouw de Voorzitter, aan deze zijde van het halfrond volgen wij nogal geamuseerd de tegenstellingen tussen links en rechts wat de min of meer uitbreidbare definitie van de mensenrechten betreft.

Synoniemen (Engels) voor "amusement":

amusement
amusing
amusement park