EN

to amuse [amused|amused] {overgankelijk werkwoord}

volume_up
And so, if you have any interest in understanding the world, looking at how people amuse themselves is a really good way to start.
Dus als je de wereld enigszins wil begrijpen, dan is kijken naar hoe mensen zich amuseren echt een goede startbasis.
I amused myself the other day by looking up the word 'globalisation ' in a dictionary from the beginning of the 1990s.
Ik heb mij geamuseerd met het opzoeken van het woord globalisering in een woordenboek van het begin der jaren negentig.
I can only be dismayed and also somewhat amused by the very odd performance in this House by my honourable colleagues in the Berlusconi group.
Ik kan alleen maar misnoegd en ook ietwat geamuseerd zijn over het zeer vreemde optreden van mijn collega's in de fractie van Berlusconi in dit Huis.
Je moet de meisjes vermaken, niet?
I have been both amazed and amused by the nervous tone of the question that the Committee Chairman, Mr-Leinen, has put.
Voorzitter, ik heb met een wisselend gevoel van verbazing en vermaak de nerveuze toonzetting van de vraag van commissievoorzitter Leinen opgemerkt.
to amuse

Voorbeeldzinnen voor "to amuse" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd so, if you have any interest in understanding the world, looking at how people amuse themselves is a really good way to start.
Dus als je de wereld enigszins wil begrijpen, dan is kijken naar hoe mensen zich amuseren echt een goede startbasis.
EnglishThe role of children ’ s toys is not only to amuse, but also to teach children and help them get to know the world.
-- Kinderspeelgoed dient niet alleen als amusement, maar zou kinderen ook iets moeten leren en zou ze moeten helpen de wereld te verkennen.

Synoniemen (Engels) voor "amusing":

amusing
amusement
amusement park