"amplification" in het Nederlands

EN

"amplification" - vertaling Nederlands

EN

amplification {zelfstandig naamwoord}

volume_up
amplification

Voorbeeldzinnen voor "amplification" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe instruments are loud enough that they can be heard without amplification, etc., etc.
De instrumenten zijn luid genoeg om ze te horen zonder versterking, enzovoorts.
EnglishAnd that's basically what's called a "power amplification system."
Dat is wat we noemen een 'kracht-versterkingssysteem'.
EnglishBasically, you make an amplification in the lab, and then you get it to self-assemble into a structure like a battery.
Daarna laat je het structuren als een batterij zelf in elkaar zetten.
EnglishSo this is what I call amplification of the phenomenon.
Dus dit is wat ik noem: versterking van het fenomeen.
EnglishThe room we happen to be in, the amplification, the quality of the instrument, the type of sticks ... etc., etc.
De kamer waar we in zitten, de versterking, de kwaliteit van het instrument, het type stokken, enzovoort, enzovoort.
EnglishBut it turns out the glial cells have a vital role in the modulation, amplification and, in the case of pain, the distortion of sensory experiences.
Maar het blijkt dat de gliacellen een cruciale rol spelen bij de modulatie, versterking en, in het geval van pijn, de vervorming van zintuiglijke ervaringen.

Synoniemen (Engels) voor "amplification":

amplification