"amphibious" in het Nederlands

EN

"amphibious" - vertaling Nederlands

EN

amphibious {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
amphibious
In the end, what we realized we were making was a new blue-green watery park for the next watery century -- an amphibious park, if you will.
Uiteindelijk zijn we uitgekomen op een nieuw blauw-groen waterig park voor de volgende waterige eeuw -- een amfibisch park, als je wilt.

Voorbeeldzinnen voor "amphibious" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThat is because of its amphibious nature.
EnglishIn some countries we already have Eurofor, Euromarfor and certain other forms of cooperation under way in the amphibious field.
In een aantal landen is reeds een begin gemaakt met Eurofor, Euromarfor en andere samenwerkingsverbanden van amfibische aard.
EnglishIn the end, what we realized we were making was a new blue-green watery park for the next watery century -- an amphibious park, if you will.
Uiteindelijk zijn we uitgekomen op een nieuw blauw-groen waterig park voor de volgende waterige eeuw -- een amfibisch park, als je wilt.
EnglishIt also creates this incredibly interesting, I think, new amphibious public space, where you can imagine working, you can imagine recreating in a new way.
Het creëert ook deze ongelofelijk interessante nieuwe amfibische openbare ruimte, waarin je je werken kunt voorstellen, en ook recreëren op een nieuwe manier.

Synoniemen (Engels) voor "amphibious":

amphibious
English
amphibious vehicle
English