"amount outstanding" in het Nederlands

EN

"amount outstanding" - vertaling Nederlands

EN

amount outstanding {zelfstandig naamwoord}

volume_up
amount outstanding
volume_up
uitstaand bedrag {het}

Voorbeeldzinnen voor "amount outstanding" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishHere we see the sum of some EUR 3 billion mounting up, and the amount of money outstanding keeps increasing.
Blijkbaar is het bedrag aan uitstaande vorderingen al opgelopen tot drie miljard euro.
EnglishThe solution to the high level of amount outstanding actually lies in adopting a different approach.
Het probleem van de betalingsachterstand kan beter opgelost worden door de aanpak te wijzigen.
EnglishDespite the work done by our rapporteur and our committee, one crucial point is still outstanding: the amount of funding to be allocated to this policy.
Ondanks het werk dat door onze rapporteur en onze commissie is gedaan, blijft er een cruciaal punt hangende: de hoogte van het bedrag dat voor dit beleid wordt uitgetrokken.
EnglishWe also took note of the failure of the Commission to collect from the national governments money unduly paid and we note an outstanding amount of EUR 2.2 billion.
We hebben er ook nota van genomen dat de Commissie er niet in is geslaagd 2,2 miljard euro aan ten onrechte betaalde gelden terug te vorderen van de nationale regeringen.
EnglishOutstanding commitments amount to EUR 12 000 million in the case of external aid and to nearly 3 000 million in the case of the new pre-accession instruments.
Er zijn nog af te wikkelen verplichtingen ten belope van meer dan 12 miljard euro bij de externe steunmaatregelen en bijna 3 miljard euro bij de nieuwe pretoetredingsinstrumenten.

Vergelijkbare vertalingen voor "amount outstanding" in Nederlands

outstanding bijvoeglijk naamwoord
amount zelfstandig naamwoord