"amount of work" in het Nederlands

EN

"amount of work" - vertaling Nederlands

EN

amount of work {zelfstandig naamwoord}

volume_up
amount of work (ook: work load, workload)
amount of work (ook: workload)

Voorbeeldzinnen voor "amount of work" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd I have an information charity which has done huge scale amount of work in India.
Ook heb ik een informatiestichting, die op enorme schaal werk verzet in India.
EnglishMr President, I would like to thank Mrs Oomen for the huge amount of work she has done.
Voorzitter, ik wil mevrouw Oomen danken voor het vele werk dat zij gedaan heeft.
EnglishI also thank all my fellow Members for the vast amount of work they have undertaken.
Ik wil tevens al mijn collega's bedanken voor de bergen werk die zij hebben verzet.
EnglishThere is still work to be done, but a huge amount of work has already been achieved.
De klus is nog niet geklaard, maar dit neemt niet weg dat er al heel veel is gedaan.
EnglishWell, even starting from Mathematica, this is still a huge amount of work.
Dus, zelfs als we starten vanuit Mathematica, is dit nog steeds een hele berg werk.
EnglishIt was produced after an immense amount of work very late at night.
De verslagen hebben hun een ontzaglijke hoeveelheid werk en zeer veel tijd gekost.
EnglishHe has done an enormous amount of work on the amendments to reach a compromise.
Hij heeft er zich enorm voor ingezet om wat de amendementen betreft tot een compromis te komen.
EnglishEvery year I am shocked at the huge amount of work they have to do.
Het is ieder jaar weer zo dat ik verbaasd ben over het vele werk dat ze moeten doen.
EnglishSo clearly, a significant amount of work is required to be done to tackle these problems.
Er staat ons dus nog heel wat te doen om deze problemen aan te pakken.
EnglishThe considerable amount of work that was carried out has borne fruit in the shape of this report.
Er is veel werk gestoken in dit onderzoek, en dit verslag is het resultaat.
EnglishThe summary he has given us certainly indicates the amount of work that has been done on that.
Uit zijn samenvatting blijkt duidelijk dat daar al hard aan gewerkt is.
EnglishThe second reason is that it has given rise to a considerable amount of work in committee.
De tweede reden is dat er in de commissie veel werk in is gestoken.
EnglishI commend him on the amount of work he has put into this.
Ik wil hem complimenteren met het vele werk dat hij hierin heeft gestoken.
EnglishMy honourable colleague Martine Roure has done a considerable amount of work.
Mijn geachte collega Martine Roure heeft hard gewerkt.
EnglishIn all these regions there is still a tremendous amount of work to be done.
In al deze gebieden moet nog enorm veel worden gedaan.
EnglishFrom now on then the amount of work that is done on this new theme as of this year is in your hands.
De uitwerking van dit nieuwe onderwerp met ingang van dit jaar ligt dus vanaf nu in uw handen.
EnglishA huge amount of work has already been done and the Irish presidency is fully aware of this.
Er is al een enorme hoeveelheid werk verricht en daar is het Ierse voorzitterschap zich terdege van bewust.
EnglishNow this image constitutes a huge amount of work.
De supplementen onder de lijn zijn misschien het onderzoeken niet waard.
EnglishThis seems to me to be excessive bureaucracy as well as an unnecessary amount of work for Parliament.
Ik geloof dat de bureaucraten hier te ver gaan, om maar niet te spreken van het extra werk voor ons Parlement.
EnglishAnd what you'll find is that a tremendous amount of work actually gets done when no one talks to each other.
En wat je zult ontdekken is dat er een enorme hoeveelheid werk wordt uitgevoerd als niemand praat met elkaar.

Vergelijkbare vertalingen voor "amount of work" in Nederlands

of voorzetsel
work zelfstandig naamwoord
amount zelfstandig naamwoord