"amount of space" in het Nederlands

EN

"amount of space" - vertaling Nederlands

NL
EN

amount of space {zelfstandig naamwoord}

volume_up
amount of space (ook: aerospace, location, place, room, room, space, spot)
I am surprised at the amount of space that the report devotes to agriculture.
Verbazingwekkend vind ik de ruimte die het verslag heeft vrijgemaakt voor de landbouw.
They have this huge amount of space, and they don't use it for anything, so we do.
Je hebt zo veel ruimte die niet wordt benut. ~~~ Dus doen wij dat maar.
Did you know that we Americans have about three times the amount of space we did 50 years ago?
Wisten jullie dat wij Amerikanen ongeveer drie keer zoveel ruimte hebben als 50 jaar geleden?

Voorbeeldzinnen voor "amount of space" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI am surprised at the amount of space that the report devotes to agriculture.
Verbazingwekkend vind ik de ruimte die het verslag heeft vrijgemaakt voor de landbouw.
EnglishThey have this huge amount of space, and they don't use it for anything, so we do.
Je hebt zo veel ruimte die niet wordt benut. ~~~ Dus doen wij dat maar.
EnglishDid you know that we Americans have about three times the amount of space we did 50 years ago?
Wisten jullie dat wij Amerikanen ongeveer drie keer zoveel ruimte hebben als 50 jaar geleden?
EnglishHow can we actually think that we have an infinite amount of space available for use as landfill sites?
Iedereen zou toch moeten inzien dat er geen oneindige stortruimte is.
EnglishThis has resulted in an enormous amount of space being taken up by car parks and motorways, bringing with them noise pollution, air pollution and a lack of traffic safety.
Het gevolg is een enorm ruimtebeslag voor parkeerplaatsen en autowegen, met daarnaast geluidsoverlast, luchtverontreiniging en onveiligheid in het verkeer.

Vergelijkbare vertalingen voor "amount of space" in Nederlands

of voorzetsel
space zelfstandig naamwoord
amount zelfstandig naamwoord